Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny

 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Počasie Bánovce Nad Ondavou online

Aktuality 2018

 


23.05.2018 OZNAM !!!

    Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce  žiada obecné úrady okresu Michalovce patriace do rozšírenej nárazníkovej zóny  afrického moru ošípaných – územie južne od medzinárodnej cesty E 50 o  s ú č i n n o s ť  pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti v zmysle § 16 ods.7 Zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a informovanie občanov v súvislosti s nebezpečenstvom zavlečenia a rozšírenia veľmi nebezpečnej nákazy ošípaných – Afrického moru ošípaných na územie Slovenskej republiky.  

Žiadosť o súčinnosť   

Leták   21.05.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v stredu  23.05.2017 o 18,00.hod.

  v kancelárií Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac19.05.2018 Prerušenie distribúcie elektriny !!!

   Vážený zákazník,

 

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Bánovce nad Ondavou - č.d. 37-101, č.d. 129-200, č.d. 254-264:7. jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h

          Za pochopenie Vám ďakujeme. 

..... viac


19.05.2018 Prerušenie distribúcie elektriny !!!

   Vážený zákazník,

 

     v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Bánovce nad Ondavou 0 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416891, EIC: 24ZVS0000078485R Bánovce nad Ondavou 0 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000438391, EIC: 24ZVS00000212079 Bánovce nad Ondavou 0 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000636395, EIC: 24ZVS0000630604U Bánovce nad Ondavou 6 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416898, EIC: 24ZVS0000078498I Bánovce nad Ondavou 141 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000441261, EIC: 24ZVS0000024080T Bánovce nad Ondavou 173 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000439637, EIC: 24ZVS0000022530Y Bánovce nad Ondavou 191 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000411391, EIC: 24ZVS00000769996:7. jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h

          Za pochopenie Vám ďakujeme. 

..... viac


19.05.2018 Prerušenie distribúcie elektriny !!!

   Vážený zákazník,

                

    v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Bánovce nad Ondavou 87 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416906, EIC: 24ZVS00000785173 Bánovce nad Ondavou 142 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416900, EIC: 24ZVS0000078503E:7. jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h

          Za pochopenie Vám ďakujeme. 

..... viac


18.05.2018  

    

     ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  07.05.2018  

 


18.05.2018  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 07.05.2018    

 


10.05.2018  

     

    

Návrh

 

    Záverečný účet Obce  BÁNOVCE  NAD  ONDAVOU a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

     

......... viac03.05.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok  07.05.2017 o 18,00.hod.

  v kancelárií Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac12.04.2018 Výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd  (ČOV)

    

      V našej obci  sa realizuje  výstavba kanalizácie „Trhovište, Bánovce nad Ondavou“ a výstavba čističky odpadových vôd (ČOV). Výstavbu realizujú v obci Trhovište Inžinierske stavby a v obci Bánovce nad Ondavou Novicom Investor (Východoslovenská vodárenská spoločnosť). Stavba čističky odpadových vôd sa stavia pri Ondave v našej obci. V prvej fáze sa spevnila cesta k Ondave a ďalšie práce na čističke si môžete pozrieť vo fotogalérií.

 

...... foto


06.03.2018  

    

     ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  23.02.2018  

 


06.03.2018  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 23.02.2018    

 


19.02.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok  23.02.2017 o 18,00.hod.

  v budove Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac02.02.2018 Karneval v MŠ

 

      Dňa 1. 2. 2018 sa v našej materskej škole uskutočnil Karneval. Detičky prišli v krásnych karnevalových maskách . Spolu s veľkým čertom a sestričkou si spolu zasúťažili, zatancovali a do sýtostí vyšantili.

 

.... foto  12.01.2018 Rozpočet obce na rok 2018

 

    Príjmy    

    Výdavky    

 

  01.01.2018

 VZN č.  1/2017

        

 

 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb    

 

 

 


22.12.2017  

     

        

    

     Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný   od 1. Januára  2018     

 

     

 Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 24. 05. 2018