Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny

 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Počasie Bánovce Nad Ondavou online

Aktuality 2018

 
27.11.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v stredu  03.12.2018 o 17:00.hod.

  v Múzeu Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac20.11.2018  

     Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 2/ 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Bánovce nad Ondavou       


13.11.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí

     Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018      


13.11.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v stredu  16.11.2018 o 16:30.hod.

  v kancelárií Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac11.11.2018

Október - mesiac úcty k starším

 

    Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to  ešte neznamená koniec životným aktivitám.   Každoročne  pri príležitosti tohto sviatku pripravujeme  kultúrno-spoločenské podujatie. Aj tento rok dňa 21. októbra 2018 v obecnom klube nechýbal spev a tóny ľudovej hudby, ktoré mali potešiť srdcia našich starých rodičov. O bohatý kultúrny program sa postarali deti z našej materskej školy, domáca folklórna skupiny Ondavčanka a FS Parobci z Dvorianok.

     Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

 

 

.........foto


08.11.2018

 

        

   Návrh rozpočtu na rok 2019

 

     príjmy    

     výdavky   

 


03.11.2018

 Návrh VZN

        

O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE A DANI ZA PSA   

 


03.11.2018

 Návrh VZN

        

O MIESTNEJ DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
NA ÚZEMÍ OBCE   

 


03.11.2018

 Návrh VZN

        

O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD
A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
   

 
05.10.2018

 VZN č.  7/2018

        

O NAKLADANÍ S ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE   

 


05.10.2018

 VZN č.  6/2018

        

O OBMEDZENÍ POUŽÍVANIA NIEKTORÝCH PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA ÚZEMÍ OBCE   

 


05.10.2018

 VZN č.  5/2018

        

O SUME ÚHRADY ZA NÁHRADNÚ EVIDENČNÚ ZNÁMKU PRE PSA   

 


05.10.2018

 VZN č.  4/2018

        

O VODENÍ PSOV, O VYMEDZENÍ MIEST V OBCI, KDE JE ZAKÁZANÝ VOĽNÝ POHYB PSOV A VSTUP SO PSOM A O ZNEČISŤOVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA OBCE PSÍMI VÝKALMI   

 


05.10.2018

 VZN č.  3/2018

        

O PRAVIDLÁCH NA UDRŽIAVANIE ČISTOTY V OBCI A OCHRANY VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ OBCE   

 


05.10.2018

 VZN č.  2/2018

        

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bánovce nad Ondavou    

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE PRÍLOHY    

 


05.10.2018

 VZN č.  1/2018

        

O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

V OBCI BÁNOVCE NAD ONDAVOU    

 


05.10.2018  

    

     ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  24.09.2018  

 


05.10.2018  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 24.09.2018    

 


04.10.2018  

         Kam s ojazdenými pneumatikami ?    


27.09.2018 Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

   

   

    Informácie k petícií   

    Petičný hárok    

    AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ PETIČNÝ HÁROK    

 

    Petičné hárky môžu prísť občania podpísať aj na obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou !!!

 


23.09.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí

   

     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Bánovciach nad Ondavou    

 

     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bánovciach nad Ondavou    


21.09.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v stredu  24.09.2017 o 17:00.hod.

  v kancelárií Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac27.08.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí

      Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Bánovce nad Ondavou, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Beáta Baková.

  Kontakt: Telefón: 056/6495 311   Email: ocu.banovce@mail.t-com.sk ; beata.bakova@banovce-nad-ondavou.dcom.sk

Adresa: Obec Bánovce nad Ondavou, Obecný úrad 191, 072 04

      

     E-mailovou adresou, na ktorú môžete zasielať oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Bánovce nad Ondavou dňa 10.11.2018 je: ocu.banovce@mail.t-com.sk ; beata.bakova@banovce-nad-ondavou.dcom.sk .

 


22.08.2018 Výzva na predkladanie ponúk

 

 

     Rozšírenie keltského parku o detské ihrisko v obci Bánovce nad Ondavou

 

Výzva na predkladanie ponúk    

Zmluva o dielo    

Návrh na plnenie kritérií     

 22.08.2018 Nové fitness stroje v našom parku

  

     V našom parku sme dnes osadili tri fitness stroje. Prosíme Vás, aby sme si ich chránili. Sú umiestnené pod kamerou, a v prípade poškodenia si budeme uplatňovať náhradu škôd . Taktiež  treba dávať pozor hlavne na mladšie deti, aby nedošlo k úrazu. Takže v zdravom tele zdraví duch!!!

Poďme cvičiť......

 

.........foto


12.08.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí

    

 

    

Informácie pre voliča

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce, určení poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

 

 

......... viac


01.08.2018 Letný výlet Bánovčanov

    

    

     V mesiaci júl sme pre občanov našej obce naplánovali výlet do Humenného, kde sme si pozreli skanzen a kaštieľ. Taktiež sme sa zašli okúpať do Zemplínskych Hámrov. O tom, že sa výlet vydaril svedčia aj nasledujúce fotografie.

 

.........foto


01.08.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí

    

    

Informácie pre voliča

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

 

 

......... viac


31.07.2018  

 

 

 

 

    

    Bánovce nad Ondavou sú rodiskom básnika Pavla Horova

  (Uverejnený článok

 v denníku   KORZÁR Dolný Zemplín

 dňa  28.  júla 2018 )
 

 

 

 

......... viac16.07.2018  

    

     ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  27.06.2018  

 


16.07.2018  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 27.06.2018    

 


16.07.2018 OZNAM !

     

      Od 01.07.2018 dochádza k zrušeniu Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), ktorú nahradí Ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov, ktoré sa budú nachádzať v tzv. spádových územiach, pričom jedno územia bude tvoriť najmenej jeden okres

 

 

......... viac21.06.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v stredu  27.06.2017 o 17,30.hod.

  v kancelárií Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac16.06.2018 Bánovský ČURBES 2018

     V sobotu 9.  júna 2018 ožilo naše futbalové ihrisko  už tradične kultúrnym podujatím  „Bánovský ČURBES“.  Akcia, tak ako každoročne, začala  príhovorom starostky obce Ľ. Ďurčákovej, ktorá privítala všetkých prítomných, poďakovala za prípravu a podporu podujatia a nakoniec popriala všetkým príjemnú zábavu.   V kultúrnom programe nás svojím vystúpením potešili detičky z MŠ programom v ľudovom tóne, spevom domáca ľudová spevácka skupina ONDAVČANKA v nových krojoch, skupina DRIŠĽAK a DUO Petrašovský. Deti si mohli zasúťažiť v pripravených netradično-športových disciplínach, zaskákať na skakacom hrade, pozrieť 5D kino, najmenších čakal drevený kolotoč, balónová šou a pre väčších aquazorbing.       Občanom sa predstavili svojou aktívnou činnosťou aj naše dobrovoľnícke organizácie  DHZ a PZ.  Nechýbal bánovský guláš a bohatá tombola.

.... foto 01.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky

„Rekonštrukcia obecného rozhlasu“

 

..... viac23.05.2018 OZNAM !!!

    Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce  žiada obecné úrady okresu Michalovce patriace do rozšírenej nárazníkovej zóny  afrického moru ošípaných – územie južne od medzinárodnej cesty E 50 o  s ú č i n n o s ť  pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti v zmysle § 16 ods.7 Zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a informovanie občanov v súvislosti s nebezpečenstvom zavlečenia a rozšírenia veľmi nebezpečnej nákazy ošípaných – Afrického moru ošípaných na územie Slovenskej republiky.  

Žiadosť o súčinnosť   

Leták   21.05.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v stredu  23.05.2017 o 18,00.hod.

  v kancelárií Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac19.05.2018 Prerušenie distribúcie elektriny !!!

   Vážený zákazník,

 

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Bánovce nad Ondavou - č.d. 37-101, č.d. 129-200, č.d. 254-264:7. jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h

          Za pochopenie Vám ďakujeme. 

..... viac


19.05.2018 Prerušenie distribúcie elektriny !!!

   Vážený zákazník,

 

     v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Bánovce nad Ondavou 0 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416891, EIC: 24ZVS0000078485R Bánovce nad Ondavou 0 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000438391, EIC: 24ZVS00000212079 Bánovce nad Ondavou 0 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000636395, EIC: 24ZVS0000630604U Bánovce nad Ondavou 6 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416898, EIC: 24ZVS0000078498I Bánovce nad Ondavou 141 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000441261, EIC: 24ZVS0000024080T Bánovce nad Ondavou 173 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000439637, EIC: 24ZVS0000022530Y Bánovce nad Ondavou 191 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000411391, EIC: 24ZVS00000769996:7. jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h

          Za pochopenie Vám ďakujeme. 

..... viac


19.05.2018 Prerušenie distribúcie elektriny !!!

   Vážený zákazník,

                

    v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Bánovce nad Ondavou 87 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416906, EIC: 24ZVS00000785173 Bánovce nad Ondavou 142 Bánovce nad Ondavou, ČOM: 0000416900, EIC: 24ZVS0000078503E:7. jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h

          Za pochopenie Vám ďakujeme. 

..... viac


18.05.2018  

    

     ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  07.05.2018  

 


18.05.2018  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 07.05.2018    

 


10.05.2018  

     

    

Návrh

 

    Záverečný účet Obce  BÁNOVCE  NAD  ONDAVOU a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

     

......... viac03.05.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok  07.05.2017 o 18,00.hod.

  v kancelárií Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac12.04.2018 Výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd  (ČOV)

    

      V našej obci  sa realizuje  výstavba kanalizácie „Trhovište, Bánovce nad Ondavou“ a výstavba čističky odpadových vôd (ČOV). Výstavbu realizujú v obci Trhovište Inžinierske stavby a v obci Bánovce nad Ondavou Novicom Investor (Východoslovenská vodárenská spoločnosť). Stavba čističky odpadových vôd sa stavia pri Ondave v našej obci. V prvej fáze sa spevnila cesta k Ondave a ďalšie práce na čističke si môžete pozrieť vo fotogalérií.

 

...... foto


06.03.2018  

    

     ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  23.02.2018  

 


06.03.2018  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 23.02.2018    

 


19.02.2018 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok  23.02.2017 o 18,00.hod.

  v budove Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac02.02.2018 Karneval v MŠ

 

      Dňa 1. 2. 2018 sa v našej materskej škole uskutočnil Karneval. Detičky prišli v krásnych karnevalových maskách . Spolu s veľkým čertom a sestričkou si spolu zasúťažili, zatancovali a do sýtostí vyšantili.

 

.... foto  12.01.2018 Rozpočet obce na rok 2018

 

    Príjmy    

    Výdavky    

 

  01.01.2018

 VZN č.  1/2017

        

 

 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb    

 

 

 


22.12.2017  

     

        

    

     Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný   od 1. Januára  2018     

 

     

 Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 27. 11. 2018