Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny
 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
 Územný plán obce
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Aktuality 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Videoprezentácia obce

   Obec Bánovce sa rozprestiera v strede Východoslovenskej nížiny, na úrodných nivách Ondavy. Prvý krát sa písomne spomína v roku 1326. Bánovce mali poľnohospodársky charakter, miestne zemianske rodiny tu postavili niekoľko kúrií.


1.12.2010

 
Komunálne voľby 2010 výsledky

   VÝSLEDKY  VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  2010  V OBCI    BÁNOVCE  NAD  ONDAVOU


5.11.2010

 
Návšteva partnerov  Mikroregiónu POONDAVIE z ČR

   Dňa 28. 10. – 31. 10. 2010 navštívili partneri z MAS Království-Jestřebí hory náš región v rámci partnerstva s Mikroregiónom POONDAVIE.  V rámci návštevy  zavítali aj do našej obce. Pani starostka Ľudmila Ďurčáková ich privítala v priestoroch Náučného chodníka „Stromolístkov náučný chodníček“.


5.11.2010

 
SLÁVIČEK z materskej školy

   Dňa 4. 11. 2010 sa v priestoroch Múzea P. Horova v Bánovciach nad Ondavou konal III. ročník obvodnej prehliadky  v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy“. Podujatia sa zúčastnilo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti, ktoré prezentovali svoj hudobný talent.


5.11.2010

 
PODUJATIE K VÝROČIU ÚMRTIA BÁSNIKA PAVLA HOROVA

   14. októbra 2010 sme si v priestoroch Knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach pripomenuli 35. výročie úmrtia bánovského rodáka -  básnika Pavla Horova . Prítomných privítala riaditeľka knižnice Mgr. Marianna Maruničová. Na Pavla Horova si zaspomínal jeden z najpovolanejších – PhDr. Ernest Sirochman, ktorý básnika osobne poznal.


1.11.2010

 
Október – Mesiac úcty k starším

   Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna, farebná paleta. Takýmto umeleckým dielom je aj človek v jeseni života.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila Obec Bánovce nad Ondavou  slávnostné podujatie  v priestoroch kultúrneho domu dňa 14. novembra o 15,00 hod. . Pozvanými sú  všetci občania Obce Bánovce nad Ondavou. V programe vystúpia deti z MŠ, Ondavčanka, ženská a mužská spevácka skupina z Vechca.

Tešíme sa na Vás Bánovčania

1.11.2010

 
400 ROKOV REFORMOVANÉHO CIRKEVNÉHO ZBORU

   V nedeľu 10.októbra 2010 sa v obci Bánovce nad Ondavou zišli veriaci zo širokého okolia, aby si pripomenuli  400 rokov od postavenia prvého reformovaného kostola v Bánovciach nad Ondavou, 140.  výročie posviacky terajšieho kostola a zúčastnili sa posviacky novopostavenej fary.


28.10.2010

 
Komunálne voľby 2010

   Miestna volebná komisia v okrsku Bánovce nad Ondavou zaregistrovala kandidátov  na starostu a   na poslancov  Obecného zastupiteľstva Obce Bánovce nad ondavou


14.9.2010

 
Bánovce nad Ondavou

   Výročná správa  obce za rok 2009


9.9.2010

 
Materská škola zahájila nový školský rok 2010/2011

   Po zaslúžených prázdninách sa 2. septembra   začal v našej materskej škole  nový školský rok 2010/2011. Prázdniny detičkám ubehli  rýchlo a pred sebou majú desať mesiacov práce.  V materskej škole je v novom školskom roku  v prevádzke  jedna  heterogénna  trieda, v ktorej sa  výchovno-vzdelávacím aktivitám bude venovať  15 detí, z toho 7 predškolákov. Materská škola od septembra 2008 poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (známeho aj ako školský zákon) a od minulého školského roka aj podľa školského vzdelávacieho programu a prihliadnutím na podmienky školy. 


24.8.2010

 
VETERNÁ SMRŠŤ

   

     V pondelok 16. 8. 2010 sa našou obcou prehnala silná veterná smršť. O tom, aké škody spôsobila v našej obci (hlavne v okolí obecného úradu)  svedčia nasledujúce fotografie. Pri odstraňovaní škôd pomáhali nielen zložky HaZZ Michalovce, ale aj občania obce a zamestnanci  aktivačných prác


15.8.2010

 
REFERENDUM 2010

    Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010. Referendum sa bude konať v čase  od 07:00 do 22:00 hodiny.


28.7.2010

 
Futbalový turnaj o pohár starostky obce

   

     V krásne nedeľné popoludnie dňa 18. 7. sa na futbalovom ihrisku v našej obci konal  „Futbalový turnaj o pohár starostky obce“. Celkovo sa ho zúčastnili 4 domáce družstva – ŹIACI, DORASTENCI, „A“čko a SENIORI.  Hráči   


22.7.2010

 
Modernizácia miestnych komunikácií v našej obci

    V našej obci sa od 12.  apríla 2010 do 27 . júna 2010 realizovala stavba „Modernizácia miestnych komunikácií v obci Bánovce nad Ondavou“ cez Environmentálny fond v rámci  Programu obnovy dediny .  Stavbu realizovala spoločnosť KAPING  s.r.o. z Prešova.   Výška nákladov na celú stavbu bola 286 000 Eur. V rámci daného projektu sa v našej obci vybudoval  chodník v dĺžke 933 m a opravila  sa cesta v dĺžke 1 040 m.


22.7.2010

 
BÁNOVSKÝ ČURBES 2010

    V sobotu  26. júna 2010 sa na miestnom futbalovom ihrisku  uskutočnil „Bánovský čurbes 2010“. V úvode kultúrneho programu sa predstavili deti MŠ s pútavým a pestrým programom  pod názvom „Štyri ročné obdobia“. Po úvodnej zdravici domácej ľudovej speváckej skupiny Ondavčanka sa prítomným prihovorila pani starostka Ľudmila Ďurčáková.


21.7.2010

 
Voľby do NR SR 2010

     Voľby do NR SR sa v našom okrsku uskutočnili v sobotu 12.júna 2010 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu.


22.6.2010

 
Pozvánka

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE A OBECNÝ  ÚRAD V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

 

Vás srdečne pozývajú na  BÁNOVSKÝ ČURBES 2010,

 

ktorý sa uskutoční v sobotu 26. júna 2010o 15:00 hodine na futbalovom ihrisku.  

 
Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018