Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny
 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
 Územný plán obce
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Aktuality 2011

 

 

Na Vianoce a v Novom roku 2012,

lásku, šťastie na každom kroku,

 úspechov a zdravia veľa

z úprimného srdca želá

 starostka obce,

zamestnanci OcÚ a poslanci OZ

 


8.12.2011 Spisovateľka  Mgr. Anna Garbinská

      Dňa 5. decembra  2011 sa v priestoroch nášho Literárneho múzea P. Horova uskutočnila beseda s regionálnou spisovateľkou Mgr. Annou Garbinskou. Besedu zorganizovali – Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach,  Obecný úrad, Únia žien a Jednota dôchodcov v Bánovciach nad Ondavou. Celá beseda sa niesla v predvianočnej atmosfére. Ženy z Únie žien a Jednoty dôchodcov  upiekli vianočné koláče, na ktorých  si  v  neoficiálnej časti besedy   ženy pochutnali a nezabudli si vymeniť aj vianočné  recepty. Súčasťou besedy bolo aj prekvapenie – pani Smrigová piekla vianočné oplátky.  O nádherný kultúrny program sa postarali  Katka a Kristínka Dékányove a Zuzka Kicošová, básne recitovali pani Geročová a pani Hrabovská.  Beseda vyvrcholila spoločnou vianočnou piesňou  „Tichá noc, svätá noc“.


18.11.2011 Blahoželáme našim mladým hasičom

   Dňa  12.11.2011 v sobotu sa  vo Svite uskutočnil  XIX. ročník neoficiálnych halových majstrovstiev SR kolektívov mladých hasičov  ,,Putovný pohár prezidenta DPO SR“.  Zúčastnilo sa  ho aj družstvo žiakov - chlapcov z Bánoviec nad Ondavou   v tomto zložení:

·         Ján Papcun

·         Rado Papcun

·         Richard Maťaš

·         Mirko Dobák

·         Maroš Kučík

·         Náhradník –  Radko Lucovič.

Naši chlapci mali štartovné číslo 64,  no v celkovom poradí družstiev sa umiestnili na krásnom  36 mieste.


12.10.2011 Budovy obce v novom šate

    Naša obec   dostala  v tomto roku  z   Ministerstva financií dotáciu  vo výške 10 000 € na obnovu fasády budovy obecného úradu a múzea P.Horova.  Spoluúčasť  obce pri tejto dotácií bola 10 %.  Okrem fasád spomínaných budov sa zrealizovala aj výmena starých odkvapových zvodov za nové.


12.10.2011 Heloweenske tekvice

    Ak tento rok detičky v našej materskej škole sa začali  pripravovať na  oslavu  jesenného sviatku Heloween.   Spolu s rodičmi  v priestoroch materskej školy vyrezávali zaujímavé Heloweenske tekvice.  Po dokončení tekvice  poukladali na školský dvor a zasúťažili si  niekoľko „bosoráckych“ súťaží.  Predheloweenska akcia sa vydarila a tekvice zdobia areál materskej školy.


30.9.2011 Zemplínsky kroj

    Obec Bánovce sa podieľala na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia dňa 23.9.2011 s názvom "Zemplínsky kroj", ktoré sa uskutočnilo v miestnom múzeu Pavla Horova. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice Slovenskej, v spolupráci s FS Ondavčanka a MŠ Bánovce. Zúčastnili sa na ňom okrem občanov obce aj zástupcovia Matice Slovenskej, Zemplínskeho múzea, Knižnice Gorazda Zvonického, p. Hvižďák, Obec Bánovce nad Ondavou a členovia Ondavčanky,


26.7.2011 Veterná smršť

    Dňa  20. 7. 2011 sa našou obcou prehnala silná búrka.  Veterná smršť spôsobila v obci nemalé škody, z jedného rodinného domu strhla strechu, polámala konáre na stromoch a v parku polámala vŕbu. Pri odstraňovaní škôd pomáhali nielen zložky HaZZ Michalovce, ale aj občania obce.


21.7.2011 POTRAVINOVÁ POMOC PRE OSOBY V NÚDZI

    Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny - pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Poberatelia pomoci:
• deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
• deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
• deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).


2.7.2011 BÁNOVSKÝ ČURBES 2011 sa opäť vydaril

     Dňa 25. júna 2011 naše futbalové ihrisko opäť ožilo  na ďalšom Bánovskom ČURBESE 2011. Tento rok nám prialo aj krásne slnečné počasie.   Slávnosť slávnostne otvorila svojím príhovorom pani starostka Ľudmila Ďurčáková, ktorá zároveň privítala aj hostí – Dr. Ľubicu Roškovú  - poslankyňu NR SR  a  Dr. Pavola Pavloviča Čučka, CSc. z partnerskej obce Baranince na Ukrajine.


12.6.2011 Pozvánka

      OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE A OBECNÝ  ÚRAD V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU

 

                             Vás srdečne pozývajú na

  

BÁNOVSKÝ ČURBES 2011,

 

ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v sobotu

25. júna 2011.


26.5.2011 Beseda so psychologičkou

      V priestoroch múzea P. Horova zorganizovala Únia žien Slovenska a Jednota dôchodcov zaujímavú besedu so psychologičkou. Besedu viedla pani Ľudmila Geročová -  členka kultúrnej komisie obce, ktorá v závere poďakovala pani psychologičke za bohaté a podnetné rady našim obyvateľom.


26.5.2011 Deň matiek  2011

      Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Deti našej materskej školy si pripravili  malú besiedku pre  svoje mamičky  a babičky v priestoroch Múzea P. Horova ,  na ktorej recitovali a spievali   o matkách básničky a pesničky. A my dospelí by sme mohli svoje mamy potešiť aspoň kvetom a teplým slovíčkom “ďakujem”, tak ako sa spieva v jednej pesničke:


“Ďakujem ti mama za nežnosť a za lásku,
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.


8.5.2011 Stavanie mája

     Dňa 29. 4. 2011 sa v našej obci, tak ako každoročne  slávnostne staval máj. Tento rok sa táto kultúrna akcia konala v obecnom parku.  O kultúrny program  sa postarali deti z našej materskej školy, obecná spevácka folklórna skupina ONDAVČANKA a o hudobný doprovod   Miloš Megis.  Nechýbala ani spoločná opekačka –  klobásky, slaninku, koláče a niečo na zahriatie  zabezpečil Obecný úrad. Kto neprišiel, môže ľutovať,  bola to skutočne vydarená akcia.


22.4.2011 Solárny park v našej obci

     V našej obci sa stavia  Solárny park do 1 MW. Investorom stavby je SolarLand-Bánovce nad Ondavou s.r.o., miesto stavby -KN-C 5255/2 k.u. Bánovce nad Ondavou, vlastník pozemku -Rímsko-katolická cirkev.  Technické údaje- inštalovaný výkon- 999 000 W, zastavaná plocha - 28 482,00 m2, spolu 4.440 ks  panelov.


22.4.2011 VEĽKÁ NOC  v Bánovciach

     Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky, tiež Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá v tomto roku na mesiac  apríl .Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s významným židovským sviatkom Pesach,  ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe. V prostredí Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok používa takmer výlučne názov Pascha.


22.4.2011 Predajňa COOP - JEDNOTA

  Po 50 rokoch sa predajňa COOP – JEDNOTY  v našej obci  preniesla zo starých priestorov  do zrekonštruovaných priestorov bývalého pohostinstva.   Bánovčania si tak budú môcť nakúpiť   tovar nielen s väčším  prehľadom, nakoľko priestory sú výrazne väčšie a priestrannejšie,   ale aj  s odbornou pomocou väčšieho personálu.


5.4.2011 Svetový deň Zeme

   Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu aj starať. Aspoň tento deň by sa mali ľudia odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť. Kebyže, každý z nás by aspoň jeden deň v roku obetoval našej Zemi, hneď by sa nám žilo lepšie… teda aspoň čo sa týka nás a nášho okolia. 

Prečo chránime našu Zem?


5.4.2011 Vyzvi srdce k pohybu 2011

   Súťaž je organizovaná Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej Republike pod gesciou RÚVZ v Banskej Bystrici v rámci programu CINDI , teda Programu prevencie ochorení srdca a ciev.
Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie WHO na Slovensku , je určená osobám nad 18 rokov.
 

 informácie o súťaži 

účastnícky list  

výzva do súťaže  

 Začnite hneď teraz, aby zajtra nebolo neskoro!

5.4.2011 Svetový deň zdravia

   Svetový deň zdravia - „ Bojujme s antimikrobiálnou rezistenciou ! “


17.1.2011 Zápis do MŠ na školský rok 2011/2012

    V súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách  v znení neskorších predpisov  od 15. februára 1011 do 15. marca 2011 prebieha v našej  MŠ zápis  na školský rok 2011/2012.


14.1.2011 Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2011/ 2012

   V súlade so VZN  Obce Trhovište č. 4/2008 prebieha v ZŠ s MŠ  Trhovište  v termíne od 17. januára do 15. februára 2011  zápis školopovinných detí do školy. Svoje dieťa môžu rodičia zapísať denne v čase od 8. hod. do 15. hodiny. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.


4.1.2011 Slávnostné ustanovujúce obecné zastupiteľstvo

   Slávnostné  ustanovujúce obecné zastupiteľstvo sa konalo dňa 27.12.2010 v priestoroch Múzea P. Horova. Starostka obce Ľudmila Ďurčáková   a poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub.


Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018