Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny
 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Aktuality 2012

 

14.12.2012 Predvianočné stretnutie

     Dňa 7. 12. o 17.00 hod.  sa v priestoroch nášho Literárneho múzea P. Horova  uskutočnilo zaujímavé podujatie pod názvom „Predvianočné stretnutie“. Akciu organizoval Obecný úrad Bánovce nad Ondavou v spolupráci s Úniou žien Slovenska a Jednotou dôchodcov v Bánovciach nad Ondavou.  Hosťami podujatia boli Anna Garbinská, Mária Dományová a Renáta Hladová. Sprievodnými akciami boli   výstava paličkovanej čipky (Strážske) a vystúpenie krúžku poézie ZRKADLENIE.


14.12.2012 Súťaž mladých hasičov

     V týchto jesenných mesiacoch sa konala zaujímavá Súťaž mladých hasičov o pohár Prezidenta Slovenskej republiky. Našu obec na týchto pretekoch zastupovali družstvá mladých hasičiek – dievčat (2 a 5 členné družstvá).  Celkovo sa súťaže zúčastnilo 90 družstiev a naše dievčatá sa umiestnili na peknom 26. a 27. Mieste. Srdečne blahoželáme.


14.12.2012 Hrob neznámeho vojaka

     V našej obci na miestnom cintoríne sa nachádza hrob neznámeho vojaka z l. svetovej vojny. O tento hrob sa stará obec a na Sviatok všetkých svätých si zamestnanci obce uctili jeho pamiatku položením vencov,  kytíc  a zapálením sviečok


25.10.2012 Sviatok všetkých svätých – pokojné spomínanie na blízkych

     Sviatok Všetkých svätých, alebo Všetkých svätých ako ho niektorí ľudia volajú, je jeden z mála dní, kedy sa aj dnešný rýchly a hektický svet na chvíľu zastaví. Spomenieme si na milovaných, ktorí už nie sú medzi nami a mysľou sa vrátime k spomienkam, ktoré nás s nimi spájali a ešte aj dnes spájajú. Úctu našim milovaným zosnulým vzdávame rok čo rok zapálením kahanca, vyzdobením hrobu vencom, aranžmánom, chryzantémou, jardinierou či inou dekoráciou na hrob. Každým položením venca alebo zapálením kahanca dávame najavo, že sme na nich nezabudli a sú stále v našich srdciach.


30.9.2012 Minister kultúry navštívil naše múzeum

      V stredu 26.09.2012  minister kultúry SR  Marek Maďarič v rámci výjazdového rokovania vlády v Michalovciach navštívil naše literárne Múzeum Pavla Horova.  Minister si prezrel expozíciu múzea a navštívil obecný úrad, kde ho p. starostka oboznámila s problémami obce.


11.7.2012 Bánovský ČURBES 2012

      V sobotu 23. júna 2012 sa na miestnom futbalovom ihrisku konal ďalší ročník kultúrneho podujatia pod názvom „Bánovský ČURBES“. Otvorenie patrilo domácim účinkujúcim  - predstavili sa detičky z materskej školy a nechýbala ani domáca folklórna spevácka skupina ONDAVČANKA.


11.7.2012 Bánovské noviny

      Nové číslo Bánovských novín -  jún 2012


11.7.2012 Návrhu Územného plánu obce

     Verejné prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Bánovce nad Ondavou sa uskutoční

  • §  dňa 13.07.2012 (piatok) o 11:00 hod. v zasadačke obecného úradu s orgánmi štátnej správy a samosprávy, susednými obcami, fyzickými a právnickými osobami (správcovia inžinierskych sietí),

  • §  dňa 13.07.2012 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu s občanmi, združeniami, organizáciami a podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v katastrálnom území obce.

  Územný plán obce

23.6.2012 PO Z V Á N K A

     OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE  A OBECNÝ ÚRAD v BÁNOVCIACH N/Ond.    Vás srdečne pozývajú na „ BÁNOVSKÝ ČURBES 2012“, ktorý sa  uskutoční na futbalovom ihrisku  v sobotu 23. júna 2012.

 

P R O G R A M :

 

15,00                  Otvorenie Bánovského čurbesu

                           Deti z MŠ a  Ondavčanka

15,10                 Príhovor starostky  obce a hostí

15,15 – 17,00    H l a v n ý   p r o g r a m:    

                           FS Bystrančan,      FS Lučane, 

                           FS  Ondavčanka a 

                          mladé talenty z Bánoviec n/O.

17,00– 17,40     T o m b o l a

18,00                 Diskotéka pre mladších, starších

                          a pokročilých

SPRIEVODNÉ PODUJATIA : súťaž vo varení guľášu, koníky  pre deti

 

                          TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !!!


13.5.2012 Stavanie mája

     Aj tento rok stojí v našej obci MÁJ, ktorý sme slávnostne stavali dňa 30. 4. 2012. o 17:00 hod. v našom obecnom parku.  Táto kultúrna akcia sa nezaobišla bez poriadnej opekačky a chutných koláčov, ktoré zabezpečil Obecný úrad. O   kultúrny program sa opäť postarali deti z našej materskej školy a domáca spevácka folklórna skupina ONDAVČANKA.


20.4.2012 „Vyčistime si Slovensko“

     Dňa 13. 4. 2012 (piatok) pri príležitosti Dňa Zeme  sa konala v našej obci brigáda v rámci projektu, ktorý organizuje MŽP SR „Vyčistime si Slovensko“.  Veľmi nás teší, že táto akcia mala v našej obci veľký ohlas a zúčastnilo sa jej viac ako 50 občanov. Čo nás teší ešte viac je skutočnosť, že účastníkmi boli prevažne zástupcovia mládeže.  Brigáda sa začala o 17.00 hod.  v miestnom parku.


12.3.2012 Voľby do NR SR 2012

     Voľby do NR SR 2012 v okrsku  Bánovce nad Ondavou  sa uskutočnili 10.marca 2012 v čase
od 7:00 hod. do 22:00 hod. Počet platných hlasov spolu 332. 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obcí a obvodov.  


5.3.2012 Snehová kalamita 2012

     Zima ukázala tento rok  naplno svoju silu - mrazmi, ale aj nádielkou snehu. Husté sneženie v našej obci  nezostalo bez následkov. Krajinu pokryli obrovské kopy snehu, ktoré narobili  našim  obyvateľom nemalé problémy.  Pri sprejazdňovaní niektorých komunikácií nám pomáhali okrem cestárov aj hasiči.


29.1.2012 Zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Trhovište pre školský rok 2012 / 2013

    Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Trhovišti oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že svoje dieťa môžu zapísať do školy denne od 16. januára 2012 do 15. februára 2012 od 8. hod. do 15. hodiny.

   Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa. Informácie o škole nájdete na www.zstrhoviste.edupage.org


13.1.2012 Ponuka  rekreačných zariadení

    Obec  Bánovce nad Ondavou ponuka pre svojich občanov zvýhodnené pobyty – zľava 20 % na vybrané rekreačné zariadenia  - viď. katalóg rekreačných zariadení (zvýhodnená cena je v katalógu  označená červenou farbou).   Obec môže túto zľavu poskytnúť občanom formou dvoch zľavových kartičiek   -  na každú kartičku je možné získať uvedenú zľavu pre dve dospelé osoby (t.z. pre 4 osoby naraz).


Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018