Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny
 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Aktuality 2013

 

28.12.2013 POZVÁNKA

     V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční v piatok 30.12.2013.  17:00hod. kancelárii Obecného úradu.  


13.12.2013 Oznam !!!

    Oznámenie o ZMENE spôsobu odberu  vzoriek na BSE/TSE u uhynutého HD, ovciach a kozách.


10.11.2013 Mesiac úcty k starším

    V nedeľné popoludnie dňa 10. 11. 2013  sa v miestnom obecnom klube uskutočnilo posedenie dôchodcov z príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Podujatie  organizoval obecný úrad v spolupráci s OZ. V úvode pozvaných hostí oslovila pani starostka Ľudmila Ďurčáková krátkym príhovorom. Nasledoval  kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z našej materskej školy, folklórny súbor Hatalovčan a domáca spevácka folklórna skupina Ondavčanka.


10.11.2013 Výsledky volieb do VÚC

    Obec Bánovce nad Ondavou - VÝSLEDKY  VOLIEB DO ZASTUPITEĽSTVA  KOŠICKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  9. NOVEMBRA  2013 - 1. kolo


6.11.2013 Pozvánka

    Z príležitosti „MESIACA ÚCTY K STARŠÍM“ Vás obecný úrad

srdečné pozýva na slávnostné podujatie, ktoré sa uskutoční 10.novembra 2013 (nedeľa)  v obecnom klube o 15,00 hod.


15.10.2013 POZVÁNKA

     V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 4.zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční v piatok 18.10.2013.  17:30hod. v Obecnom klube.  


20.7.2013  

    Prerušenia distribúcií elektriny   


15.7.2013 POZVÁNKA

     V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční v utorok 17.7.2013.  19:00hod. v budove obecného úradu Bánovce nad Ondavou   


11.7.2013 Bánovský ČURBES 2013

      V sobotné popoludnie 29. júna 2013 sa  na našom futbalovom ihrisku  konal ďalší ročník  tradičného  "Bánovského ČURBESU".  Aj napriek nie celkom vydarenému počasiu sa   ročník skutočné  vydaril, čo potvrdzuje bohatá účasť  bánovčanov, ale aj hostí z blízkeho okolia.     Podujatie slávnostne otvorila pani starostka Ľudmila Ďurčáková, za hostí sa obecenstvu prihovorila krátkym predslovom PhDr.  Jana Cibereová - prednostka Obvodného úradu Michalovce a Mgr. Valéria Eľková - starostka obce Markovce a poslankyňa za vyšší územný celok.


6.7.2013 Bánovské noviny

    Nové číslo Bánovských novín


21.6.2013 BÁNOVSKÝ ČURBES 2013 - pozvánka

    OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO, STAROSTKA OBCE  A OBECNÝ ÚRAD v BÁNOVCIACH N/Ondavou

    Vás srdečne pozývajú na

„ BÁNOVSKÝ ČURBES 2013“,

 ktorý sa  uskutoční na futbalovom ihrisku  v sobotu

29. júna 2012.


12.6.2013 POZVÁNKA

     V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční v utorok 14.6.2013.  18:00hod. v budove obecného úradu Bánovce nad Ondavou   


7.6.2013 Medzinárodný deň detí  2013

    Dňa 31. mája 2013 ožilo naše futbalové ihrisko vravou malých aj veľkých detí - oslavoval sa Medzinárodný deň detí. Akciu organizovali poslanci OZ spolu s OcÚ Bánovce nad Ondavou.  Ani tento rok nechýbali zaujímavé a netradičné súťažné disciplíny  - hádanie počtu minci vo vrecúšku (súťaž pre detí, ale aj pre dospelých), hod fazuľkou do fliaš, preťahovanie lanom  a iné.   Okrem detí sa tento rok mohli do súťaží zapojiť aj rodičia a starí rodičia. Za skvelé výkony čakali účastníkov milé odmeny a nechýbalo ani malé občerstvenie.


10.5.2013 POZVÁNKA

     V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3.zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční v utorok 14.5.2013.  17:30hod.

 Zraz v obecnom klube.    


10.5.2013 Hasiči v múzeu P. Horova

   Obec Bánovce nad Ondavou privítala zaslúžilých členom dobrovoľného  hasičského zboru okresov Michalovce a Sobrance.  Pani Ľudmila Geročová previedla hostí  Múzeom P. Horova  a v spoločenskej miestnosti ich mladé hasičky pozdravili krátkym kultúrnym programom.


10.5.2013 Stavanie mája

    Aj tento rok   sme 1. mája v našom parku  postavili mája  pre bánovské  dievčence. Ľudovú tradíciu sme spojili s krátkym kultúrnym programom , v ktorom sa predstavili  deti z MŠ a domáca  spevácka folklórna skupina Ondavčanka.  Vďaka príjemnému počasiu sa akcia skutočne vydarila. Vlastnoručne opekané špekáčiky a domáce koláče chutili všetkým účastníkom a zvlášť deťom, ktoré sa v parku aj do sýtosti vyšantili.


25.4.2013 POZVÁNKA – stavanie mája

     Aj tento rok pozývame občanov našej obce na tradičnú ľudovú  slávnosť – STAVANIE MÁJA, ktorá sa uskutoční dňa 30. 4. 2013 (utorok) o 17.00 hod. v parku. Vystúpia deti MŠ a domáca folklórna spevácka skupina Ondavčanka. Nebude chýbať ani  opekačka.

 

Tešíme sa na Vás!


27.3.2013  

   Veselé veľkonočné sviatky, s príchodom jari želáme načerpanie veľa pozitívnej energie a veľa pohody v kruhu svojich rodín

Želajú starostka obce, zamestnanci OcÚ  a poslanci OZ


27.3.2013 Spisovateľka Tina van der Holland

     V piatok dňa  22. marca sa v priestoroch Múzea P. Horova uskutočnila zaujímavá beseda  so spisovateľkou - Tina van der Holland, autorkou kníh - Ako hadí jed, Sladký život opatrovateľky, Shalom a ďalšie. Sprievodným podujatím bola  výstava gobelínov
Agátky Jurkovej. Organizátormi akcie boli  Obecný úrad a ZO Únie žien Slovenska v Bánovciach nad Ondavou.


22.3.2013 Oznam !!!

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

Vážený pán primátor, vážený pán starosta,

 

na ZMOS sa obrátil generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska pán Václav Mika so žiadosťou o spoluprácu pri komunikácii s občanmi v súvislosti so zmenou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.   

 

Vzhľadom na to, že ide o pomoc najmä dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav z platenia úhrad, v mene predsedu ZMOS Jozefa Dvonča sa na Vás obraciam so žiadosťou o súčinnosť pri informovaní na miestnej úrovni o predĺžení termínu na predkladanie požadovaných dokladov do 30.júna 2013 a o možnosti doručovania potrebných dokumentov v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk.

Manuál úhrady   

Čestné vyhlásenie   


20.3.2013 POZVÁNKA

     V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 2.zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013, ktoré sa uskutoční v piatok 23.3.2013. o 17 hod.v budove obecného úradu Bánovce nad Ondavou     


4.2.2013  

     POZVÁNKA na  1.  zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013  


18.1.2013  

     VZN  č. 2/2012

zo dňa 29.12.2012, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Bánovce nad Ondavou.    

Príloha k VZN  č. 2/2012  


18.1.2013  

     VZN  č. 1/2012 

k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    


12.1.2013 Zápis detí do 1. ročníka

    Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Trhovišti oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že svoje dieťa môžu zapísať do školy denne od 15. januára 2013 do 15. februára 2013 od 8.hod. do 15. hodiny. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa. Informácie o škole nájdete na www.zstrhoviste.edupage.org


 
Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018