Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny

 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Počasie Bánovce Nad Ondavou online

Aktuality 2015

 

23.12.2015 Mikuláš v MŠ

      Ani tento rok naše dobré detičky v Materskej škole nezabudol navštívil Svätý MIKULÁŠ. Za krásne básničky a pesničky detičky odmenil sladkým balíčkom.


23.12.2015 POZVÁNKA

      V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V pondelok 29.12.2015 o 17,00 hod

  

v budove Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.      

......... viac


10.12.2015

Rozpočet 2016

         Návrh rozpočtu na rok 2016 - výdavky    


10.12.2015

Rozpočet 2016

         Rozpočet na rok 2016 - príjmy    


10.12.2015

Dodatok k VZN 3/2011

         súlade s ods. 9, 10 § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, štatutár zriaďovateľa určuje výšku poplatkov od 1.1.2016 nasledovne                                              ....... viac


10.12.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.  1/2015

         o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Bánovce nad Ondavou

 

....... viac


10.12.2015  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  07.12.2015  

 


10.12.2015  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 07.12.2015   

 


07.12.2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

      Elektronická adresa na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce  

ocu.banovce@mail.t-com.sk.

04.12.2015 POZVÁNKA

      V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V pondelok 07.12.2015 o 17,30 hod

  

v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.      


26.11.2015

Nové hasičské auto pre našich hasičov

     Dňa 22. 11 2015 nášmu  Dobrovoľnému hasičskému zboru Bánovce nad Ondavou pán minister vnútra Róbert Kaliňák slávnostne odovzdal  nové  hasičské auto  IVECO DAILY.  Z auta mali radosť nielen hasiči, ale aj všetci občania našej obce .

Fotogalériu  si môžete pozrieť tu.


19.11.2015

Nové hasičské  auto pre dobrovoľný hasičský zbor

      Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou čaká  odovzdanie nového hasičského auta IVECO DAILY. Slávnostné prevzatie vozidla sa uskutoční v nedeľu 22. 11. 2015 o 16.30 hod pred  obecným klubom Bánovce nad Ondavou.  Automobil dobrovoľnému hasičskému zboru odovzdá minister vnútra Róbert Kaliňák.


13.11.2015

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

      

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácie pre voliča    


12.11.2015

Mesiac úcty k starším

      V nedeľné popoludnie dňa 8. novembra 2015 sa  o 15.00 hod. zaplnil  náš obecný klub   bánovskými dôchodcami .  Obec každoročne organizuje toto podujatie pre našich seniorov, aby aspoň takouto formou  sme vyjadrili úctu a vďaku našim najstarším občanom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  V bohatom kultúrnom programe sa predstavili detičky z materskej školy, žiaci zo ZŠ s MŠ  Trhovište a folklórna skupina Viňančan.  Naše pozvanie prijalo tento rok naozaj veľa seniorov, čo nás nesmierne teší a  prajeme im  ešte veľa životného elánu a optimizmu v  ich jeseni života.

........ foto


12.11.2015

Vyrezávanie tekvíc

       Aj tento školský rok naša škola je vyzdobená nádhernými jesennými tekvicovými strašiakmi. Rodičia spolu s detičkami jedno novembrové popoludnie spoločne vyrezávali a zdobili tekvice. V závere akcie sa tešili z nádherných tekvicových strašiakov, ktoré sú z roka na rok krajšie.

........ foto


09.11.2015 Spomienka na majstra Pavla Horova

       Dňa 29. septembra 2015  uplynulo štyridsať rokov   od úmrtia  nášho rodáka,  spisovateľa Pavla Horova.  My, jeho krajania, sme si to pripomenuli  kultúrnym podujatím pod názvom "Spomienka na majstra Pavla Horova". V programe vystúpil krúžok ZRKADLENIE zo Strážskeho , domáca spevácka folklórna skupina Ondavčanka a celé podujatie   slovom aj prednesom uvádzala Jela Timková.  Bola to krásna akcia  venovaná spomienke majstrovi - bohatá nielen na  hovorené slovo z tvorby Pavla Horova , ale aj na ľudové piesne  z regiónu, kde náš literát pôsobil.

........ foto


09.11.2015 Materská škola má nové sociálne zariadenie

      Ďakujeme!

     V tomto školskom roku  2015/2016 nás začiatkom septembra v Materskej škole vítala krásna vôňa nového. Deti, ale aj poniektorí rodičia, sa zvedavo pýtali, čo to môže byť. My, personál materskej školy, sme im hrdo a s radosťou ukazovali naše vynovené sociálne zariadenie pre deti. Keďže predošlé už bolo  značne zastarané a v pomerne dezolátnom stave, táto skutočnosť potešila všetkých. A tak na prvom združení rodičov boli oboznámení všetci s priebehom prerábania:

..... viac


29.10.2015 POZVÁNKA

     

Obec Bánovce nad Ondavou

 Vás pri príležitosti „MESIACA ÚCTY K STARŠÍM“ srdečne pozýva na slávnostné podujatie, ktoré sa uskutoční  8. novembra 2015  (nedeľa)  v obecnom klube 15,00 hod.

 

..... viac


15.10.2015  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  13.10.2015  

 


15.10.2015  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 13.10.2015   

 


15.10.2015  

     Vykurovacie obdobie -  opatrenia na predchádzanie vznikom požiarov.      


09.10.2015 POZVÁNKA

      V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V stredu 13.10.2015 o 18,00 hod

  

V budove obecného úradu.      


24.09.2015 POZVÁNKA

       OBEC   BÁNOVCE  NAD   ONDAVOU  

                        Vás  pozýva na podujatie

 

  “SPOMIENKA NA MAJSTRA  HOROVA“,

 

pripravené pri príležitosti štyridsiateho výročia úmrtia básnika.

 

Podujatie sa uskutoční v pondelok  28. septembra 2015 o 18,00 hod.

v  Literárnom múzeu Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou .

........ viac


11.08.2015 POZVÁNKA

          

 Dňa 15. 8. 2015 o 18.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu sa uskutoční  jedinečný kabaretný program  plný veselých scénok divadla KĽUD v zemplínskom nárečí, so živou ľudovou hudbou z FS Vranovčan a s iluzijonistom.

Pozívame šickich chto chce prežic toto ľeto s KĽUDom.

........ viac


01.08.2015 Bánovský ČURBES 2015

       V sobotné popoludnie dňa 27. júna 2015 opäťožilo naše futbalové ihrisko množstvom domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov - konal sa ďalší ročník Bánovské ĆURBESU 2015. Podujatie slávnostne otvorila  korepetítorka akcie Ľudmila Geročová.  V  pestrom kultúrnom programe si mohli prítomní vypočuť úžasný program detí z MŠ Bánovce n/Ondavou,  spev a tanec folklórnej skupiny VÁNOK, folklórnej skupiny ČEMERŇANKA, spev mužskej folklórnej skupiny NOVEŠAN, spev a hru na gitare Ing. Štefana Barančíka (ČIKO)  a spev domácej folklórnej skupiny ONDAVČANKA.   Sprievodnými akciami podujatia boli:

- predstavenie DHZ, kde domáce dievčenské družstvo dobrovoľných hasičiek predviedlo ukážku hasičského útoku,  

- jazda na koníkoch,

 - súťaž vo varení guľášu. Súťažilo 5 družstiev - futbalisti TJ FK Bánovce n/O, dobrovoľné hasičky, Jednota dôchodcov, mládež z našej obce a hostinec Ivany Bajužíkovej . Celkovým víťazom vo varení guľášu sa tento rok stalo družstvo TJ FK  Bánovce n/O.

Ani tento rok nechýbala bohatá tombola a diskotéka pre mladších, starších a pokročilých do neskorých nočných hodín.

..... foto


25.07.2015 Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

       

 

 

Materiály sú  k nahliadnutiu  na Obecnom úrade  Bánovce nad Ondavou v pracovnom čase.

 

 

..... viac


21.07.2015  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  15.07.2015  

 


21.07.2015  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 15.07.2015   

 


12.07.2015 POZVÁNKA

      V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V stredu 15.7.2015 o 18,00 hod

  

V budove obecného úradu.      


07.07.2015

Nočná hasičská súťaž  DHZ  o pohár starostky obce - 2015

        Dňa  4. 7. 2015  sa  na miestnom futbalovom ihrisku konal 3. Ročník nočnej hasičskej súťaže o Pohár starostky obce Bánovce nad Ondavou.  Organizátormi súťaže bola Obec Bánovce nad Ondavou a Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou.  Celkovo sa súťaže zúčastnilo  okolo 350 súťažiacich, ktorí súťažili v 8. družstvách žien a 27 družstvách mužov - spolu 35 družstiev.   Aj účasť divákov bola veľmi bohatá, čo nás nesmierne teší . Ďakujeme  našim hasičom za perfektne zvládnutú organizáciu súťaže a tešíme sa na ďalší 4. ročník.

...... viac


21.06.2015  

    

Bánovské noviny 1/2015  

 


21.06.2015  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  17.06.2015  

 


21.06.2015  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 17.06.2015   

 


19.06.2015

 

         Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánovce nad Ondavou č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Bánovce nad Ondavou.

 

....... viac


19.06.2015

 

    

     Záverečný účet  Obce  BÁNOVCE  NAD  ONDAVOU a rozpočtové hospodárenie  za rok 2014

 

....... viac


19.06.2015

Pozvánka

    

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce a Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou vás srdečne pozývajú na BÁNOVSKÝ ČURBES  2015, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku sobotu  27. júna 2015 o 15.00 hod. 

Tešíme sa na vás!

....... viac


19.06.2015 Búrka

     V nedeľu 14. 6. 2015  v popoludňajších hodinách  sa obcou Bánovce nad Ondavou prehnala silná búrka, ktorá spôsobila mnoho škôd.   Boli poškodené strechy na niekoľkých budovách,  znehodnotené celé budovy, polámané konáre stromov alebo celkom zničené  dreviny.  Niektoré škody sú zachytené vo fotogalérií.

....... viac


12.06.2015 POZVÁNKA

      V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V stredu 17.6.2015 o 18,00 hod

  

V budove obecného úradu.      


12.06.2015

Medzinárodný deň detí 2015

    V pondelok 1. 6. 2015 o 17.00 hod sa v našej obci oslavoval Deň detí.  Areál miestneho futbalového ihriska sa zaplnil detičkami každého veku, pre ktoré  pani starostka Ľudmila Ďurčáková, zamestnanci OcÚ a poslanci OZ pripravili   nezabudnuteľný deň plný športových, zábavných hier a súťaží.  Súťažilo sa napríklad v skákaní vo vreci, hádzaní  kamienkov do fliaš a pod. Každé dieťa bolo za snahu odmenené vecným darčekom. Nechýbalo ani malé  občerstvenie.

..... viac


25.05.2015

POZVÁNKA - MDD 2015

    Milé deti,

blíži sa Váš deň  - Medzinárodný deň detí. Obec  Bánovce nad Ondavou  pozýva všetky naše deti na súťažné popoludnie, ktoré sa uskutoční v pondelok 1.6.2015 na miestnom futbalovom ihrisku  so  začiatkom  o 17.00 hod..  Súťažiť môžu deti od 3 do 15 rokov,  ale pozývame všetky deti.   Pre každého máme pripravenú malú sladkosť.


05.05.2015

Ženy DHZ Bánovce nad Ondavou  majú bronz

     Dňa 2. mája 2015 sa  ženy DHZ Bánovce nad Ondavou   zúčastnili  hasičskej súťaže o Zemplínsky pohár 2015 v Jasenove okres Humenné.  V celkovom poradí v kategórií ženy sa umiestnili na krásnom treťom mieste s časom  30:18 sek (2 pokus). Srdečne blahoželáme !!!

..... foto


02.05.2015

Stavanie MÁJA  2015

      K našim tradičným kultúrnym podujatiam  nesporne  patrí Stavanie mája. Táto krásna tradícia  sa každoročne koná v našom obecnom parku a tak to bolo aj  30. 4. 2015  o 17:00 hod. Občania  obce  za spevu ľudových piesní našej folklórnej skupiny Ondavčanky spoločne postavili máj pre bánovské dievčence.  Podujatie obohatili detičky MŠ svojím kultúrnym programom. Nechýbali domáce koláče,  pravá opekačká, a  šantenie  deti – tento rok aj na novej  šmýkačke  s domčekom

..... foto


23.04.2015  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  20.04.2015  

 


24.04.2015  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 20.04.2015   

 


23.04.2015

POZVÁNKA

      Obec Bánovce nad Ondavou Vás pozýva na kultúrne podujatie "Stavanie mája", ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2015 o 17.00 hod. v OBECNOM PARKU.

  • Výstupia  deti  z MŠ

  • Ondavčanka

  • spoločná opekačka

                                   Tešíme sa na stretnutie


16.04.2015 POZVÁNKA

      V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V pondelok 20.4.2015 o 17,30 hod

  

V budove obecného úradu.      


08.04.2015 Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

       Materiály sú  k nahliadnutiu  na Obecnom úrade  Bánovce nad Ondavou v pracovnom čase.

..... viac

    Správa o hodnotení činnosti je zverejnená aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR na adrese: http:// www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/elektrifikacia-trate-banovce-nad-ondavou-humenne


01.04.2015 Medzinárodný Deň ŽIEN

    Únia žien, obec Bánovce nad Ondavou a Jednota dôchodcov zorganizovali spoločné stretnutie pri príležitosť MDŽ v múzeu Pavla Horova.  Členky Únie žien pripravili na podujatie výborné pohostenie a interiér múzea  vyzdobili šikovné mladé  bánovčanky  svojou vlastnou tvorbou - Tkačová Marcela, Lukačovská Jana a Pšiková Adriana. Pre účastníčky podujatia boli pripravené tvorivé dielne pod vedením lektorky enkaustiky Ing. Jany Bakičovej, ktorá predviedla ženám maľovanie horúcim voskom. Táto technika oslovila "zručné žienky" natoľko, že niektoré si urobili aj vlastné  obrázky. Akcia sa vydarila  a bola veľmi zaujímavá. V závere si dámy posedeli a  porozprávali pri  kávičke.

.... foto


01.04.2015  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  27.03.2015  

 


01.04.2015  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 27.03.2015   

 


23.03.2015 POZVÁNKA

  V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční

  

V piatok 27.03.2015 o 17:30 hod.

  

v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad  Ondavou.       


18.03.2015 Naša najstaršia občianka oslávila svoje jubileum 95 rokov

    V nedeľu 15. marca 2015  sa naša najstaršia občianka Mária Ihnatová dožila krásneho životného jubilea  95 rokov. K radu gratulantov sa pripojila aj starostka obce Ľudmila Ďurčáková  a domáca ľudová  spevácka skupina ONDAVČANKA. Spoločne oslávenkyni zaspievali „ŽIVIÓ“ a potešili jubilantku  spevom ľudových pesničiek.                                                               ..... viac


15.02.2015 Referendum 7. februára 2015  - výsledky

    V referende za rodinu 2015 bolo v obci Bánovce nad Ondavou zaregistrovaných 592 právoplatných voličov. Z nich sa na referende zúčastnilo 131 voličov, čo predstavuje 22,12 % účasť. Počet platných hlasovacích lístkov bol 131.

 

Výsledky  


02.02.2015 Referendum 7. februára 2015

     Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.

Referendum sa bude konať dňa 7. februára 2015 v čase  7:00 - 22:00 hod.

 

Viac o referende nájdete tu...


29.01.2015 Výsledky rozboru vody miestneho výpustu v našej obci

   V dňoch   13. 1. - 14. 1. 2015 boli odobraté vzorky vody z  miestneho výpustu "STOČOK"  v našej obci, ktoré boli doručené  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti  k vykonaniu analýzy vzoriek.  Výsledkom vyšetrenia je "Protokol o analýze vzorky", kde sú uvedené jednotlivé analyzované ukazovatele alebo parametre, ich limitné hodnoty a stanovené hodnoty.

Voda z tohto výpustu  je dobrá, nezávadná, avšak nejde o pitnú, ale o úžitkovú vodu.  

Upozorňujeme občanov, že pitie tejto vody si berú na vlastnú zodpovednosť!!!

   Protokol Slovenskej vodárenskej  spoločnosti  o skúške vzorky vody č. 43/2015    


Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018