Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny

 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov

 

 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Počasie Bánovce Nad Ondavou online

Aktuality 2016

 


29.12.2016 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V štvrtok 31.12.2016 o 13,00 hod

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac


14.12.2016  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  08.12.2016  

 


14.12.2016  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 08.12.2016   

 


14.12.2016

Mikuláš v MŠ

     Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary...  Naše malé detičky , vydrhli si čižmičky a dali si ich do okien. Cez noc z 5. na 6. decembra prebehol ten magický čas, kedy si v nich objavili sladkosti.   Aby si deti  deň Svätého Mikuláša  zapamätali a keďže cez rok  tak veľmi poslúchali, prišiel Mikuláš aj do MŠ so sladkými balíčkami a oni sa mu za to odplatili krásnymi básničkami.  foto...

 

Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.

Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.


13.11.2016

Toskánske stĺpy z Revického kúrie

     V našom parku pred kostolom  boli vďaka finančnej podpore z dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny 2016 osadené  Toskánske stĺpy z Revického kúrie.  V  90 – tých  rokoch 20. storočia sa obec  pokúsila kúriu zachrániť. Boli  spracované projekty a začalo sa s jej opravou. Poskytnuté  dotácie boli  však nepostačujúce, zub času  a vandali kúriu vážne poškodili, predovšetkým strechu. Po čase sa povala preborila, a to bolo veľmi nebezpečné, hlavne  z dôvodu,  že sa tam často  zdržiavali deti. Neskôr sa obec  pokúsila  aj o odpredaj štátu  i súkromným osobám, takisto neúspešne .Po obhliadke pamiatkarov  v roku 2011 bola kúria vyradená zo zoznamu  národných kultúrnych  pamiatok.  V roku 2012 bolo vydané búracie povolenie a kúria sa začala rozoberať, hlavne strecha a strop, ktoré boli životu nebezpečné. Zachránili sa toskánske stĺpy, ktoré sme umiestnili  v tomto miestnom  parku ako pamiatku pre budúce generácie.    

 

Fotografie, ktoré zobrazujú pôvodný stav parku pred osadením stĺpov    

Fotografie, ktoré zobrazujú súčasný stav


13.11.2016

Mesiac úcty k starším

   Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v rámci Mesiaca úcty k starším  uctievame starších občanov. Na prejav úcty nestačí len  jeden mesiac, úctu treba prejavovať po celý rok. 6. novembra 2016  sme pozvali starších občanov pri príležitosti ich sviatku na stretnutie, ktoré sa konalo v kultúrnom dome. Po úvodnom slove starostky obce Ľudmily Ďurčákovej potešili staré mamy a otcov vystúpením deti z našej materskej, folklórny súbor  Ondavčanka a Murovenčan s pásmom "paranie pira".   Na tvárach zúčastnených sa pri pohľade na svoje vnúča, či pravnúča vynáral úsmev, ale aj slzy od dojatia.

 

     "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi".

.... foto


30.10.2016

POZVÁNKA

  

               Obec Bánovce nad Ondavou

 Vás pri príležitosti „MESIACA ÚCTY K STARŠÍM“ srdečne pozýva na slávnostné podujatie, ktoré sa uskutoční 6. novembra 2016  (nedeľa)  v obecnom klube o 15,00 hod.

 

V programe vystúpia :    Deti z Materskej školy,

                                                       FS Moravančan                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  Veríme, že prijmete naše pozvanie a tešíme sa na Vás.      Ľudmila Ďurčáková 

                                                                                                    Starosta obce


30.10.2016

Sviatok všetkých svätých

    Sviatok všetkých svätých je pre nás tradičný tým, že navštevujeme cintoríny a spomíname na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Na hroby ukladáme vence a kvety, zapálime sviečku. Takto im vzdávame úctu a posielame odkaz na onen svet, že aj keď nie sú pri nás, stále na nich myslíme. Cintoríny večer svetielkujú všetkými farbami a vytvárajú okolo seba zvláštnu atmosféru.


14.10.2016  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  06.10.2016  

 


14.10.2016  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 06.10.2016   

 


03.10.2016 POZVÁNKA

      V zmysle  § 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V štvrtok 06.10.2016 o 17,30 hod

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

     

......... viac


21.09.2016 Bánovský ČURBES 2016

       V sobotné popoludnie dňa 25. júna 2016 opäť ožilo naše futbalové ihrisko množstvom domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov - konal sa ďalší ročník Bánovské ĆURBESU 2016. Podujatie slávnostne otvorila korepetítorka akcie Beata Baková.  V  pestrom kultúrnom programe sa predstavili detí z MŠ Bánovce n/Ondavou,  folklórna skupina ČARNICA z Košíc a  tanečný súbor SLNIEČKO. Najmenších prišiel zabaviť Ujo Ľubo.    Sprievodnými akciami podujatia boli:

-  ukážky dravých vtákov,

- ukážky hasičskej techniky

a tradičná súťaž vo varení guľášu.

Ani tento rok nechýbala bohatá tombola a diskotéka pre mladších, starších a pokročilých do neskorých nočných hodín, ktorým do tanca hrala hudobná skupina MEGALIFE.

..... foto


07.09.2016  

       Situácia uloženia kanalizácie v obci Bánovce nad Ondavou   


25.08.2016 Nové sociálne zariadenie v MŠ

       Foto minulosť    

        Foto súčastnosť


25.08.2016  

       Plán kanalizácie Bánovce nad Ondavou    

        Strategický dokument    


14.08.2016  

    

     Na základe rámcovej zmluvy č. 2049/2300/2013 uzavretej medzi spol. ELEKTRO-KLEMO s.r.o. a VSD a.s. Košice sa v obci Bánovce nad Ondavou, bude v termíne od 16.08.2016 vykonávať Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické prípojky NN odberateľov.   

 


14.08.2016  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  29.07.2016  

 


14.08.2016  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 29.07.2016   

 


10.08.2016 POZVÁNKA

    

 

KĽUD

Kladzanské ľudové divadlo

uvadza kabaretnú komédiu

LASKA PO VYCHDŇARSKY

 

 

......... viac


27.07.2016 POZVÁNKA

      V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V piatok 29.07.2016 o 19,00 hod

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

     

......... viac


24.07.2016 Úspechy nášho družstva žien DHZ Bánovce nad Ondavou

  Družstvo žien DHZ Bánovce nad Ondavou absolvovalo náročný trojdňový maratón hasičských súťaží s dosiahlo veľmi dobré výsledky.

 1. miesto sme získali v nedeľu  3. 7. 2016 na Obvodovom kole v Trhovišti,

2. miesto  vo 4. ročníku nočnej hasičskej súťaže v Bánovciach nad Ondavou v pondelok 4. 7. 2016,

2. miesto  na Cirošskom pohári v Belej nad Cirochou, kde  v silnej konkurencií celkovo šiestich súťažných družstiev obsadili krásne miesto.

 Srdečne blahoželáme!!!!


24.07.2016 Nočná hasičská súťaž o pohár starostky obce

    Tento rok sa 4. júla 2016 na našom futbalovom ihrisku konal 4. ročník Nočnej hasičskej súťaže o pohár starostky obce. Celkovo sa súťaže zúčastnili 4 ženské družstvá a 21 mužských družstiev.

4.ročník nočnej hasičskej súťaže - výsledky.

 


24.06.2016  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  10.06.2016  

 


24.06.2016  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 10.06.2016   

 


13.06.2016

Pozvánka

    

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce a Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou vás srdečne pozývajú na BÁNOVSKÝ ČURBES  2016, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku sobotu  25. júna 2016 o 15.00 hod. 

Tešíme sa na vás!

....... viac


13.06.2016

Návrh VZN č.  2/2016

        o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánovce nad Ondavou                                                     ....... viac


13.06.2016

Návrh VZN č.  1/2016

         o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Bánovce nad Ondavou

.... viac


07.06.2016 POZVÁNKA

      V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V piatok 10.06.2016 o 17,30 hod

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

     

......... viac


30.05.2016  

          

 

    Detičky z MŠ navštívili planetárium Bracovce

.... foto


30.05.2016  

          

 

     Deň matiek  v Materskej škole

.... foto


30.05.2016  

          

 

     Karneval  v Materskej škole

.... foto


22.05.2016 Stavanie MÁJA 2016  

           Aj napriek nepriazni počasia sa ani tento rok nemohlo vynechať naše tradičné kultúrne podujatie Stavanie MÁJA.  Táto krásna tradícia  sa každoročne koná v našom obecnom parku a tak to bolo aj  30. 4. 2016  o 17:00 hod.  Aj keď prišlo menej občanov, nechýbal spev ľudových piesní za pomoci detičiek našej Materskej školy a poriadna opekačka.

......... foto


19.05.2016 Športová olympiáda Hviezdičiek  materských škôl

           Dňa 18. mája 2016 naša obec zažila nádherný Olympijský deň, v ktorom si zmerali sily  detičky  (olympijské hviezdičky) z materských škôl SOcÚ so sídlom v Trhovišti. Organizátorom podujatia bola naša MŠ, Obecný úrad Bánovce nad Ondavou a Spoločný obecný úrad so sídlom v Trhovišti.  Aj napriek nepriazni počasia sa podujatie uskutočnilo v Obecnom klube.  Celkovo 12 zúčastnených materských škôl (48 športových účastníkov) sa v úvode podujatia pekne nastúpilo a za zvukov olympijskej hymny OFDMS sa  zapálil olympijsky oheň a priniesla olympijská vlajka. Detičky súťažili v rôznych športových disciplínach (hod na cieľ, skok z miesta, preliezanie tunelom, beh,...) a v priebehu podujatia si mohli užiť mnoho nesúťažných atrakcií - skákanie na trampolíne, maľovanie na tvár, ... . Nechýbal ani  balónový kúzelník a ukážky techniky vojakov a hasičov.

......... foto


15.05.2016 Ako sme oslávili Deň matiek

           Dňa 7. mája 2016 o 18.00 hod. sa zaplnili priestory Obecného klubu v Bánovciach nad Ondavou mamičkami, babičkami,... nielen z našej obce, ale aj zo širokého okolia. O nádherný kultúrny zážitok pre mamky sa postaralo Divadlo pri fontáne, v ktorom účinkuje aj naša pani starostka. Predstavili sa nám veselohrou "Žimne vre" pod réžiou H. Andreeva a J. Timkovej,  scenár K. Varechová. Okrem iného pre návštevníkov bola pripravená aj výstava  výtvarných prác  - obrazov, ktoré  vystavovala Mária Klimová. Pracuje technikou enkaustika – maľovanie žehličkou a teplým voskom.

......... foto


10.05.2016  

           

 

    Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

 

 

 

......... viac


10.05.2016  

 

           

 

     Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020.

 

 

 

......... viac


05.05.2016 Deň zeme

           V piatok 22. 4.  2016 presne na Deň Zeme sa v našej obci konala brigáda pri tejto príležitosti.  Tento ekologicky motivovaný sviatok vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. S cieľom skrášliť a upraviť intravilán i blízke okolie našej obce sme tento deň spoločne v spolupráci s miestnymi organizáciami  (hlavne Dobrovoľným hasičským zborom)   vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Ďakujeme všetkým ochotným občanom - od najmenších po najstarších.

......... foto


19.04.2016 Pozvánka

     

       Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou Vás pozýva pri príležitosti osláv Dňa matiek na "veselohru"

Divadla pri fontáne

Žimne vre

     tešíme sa na vás 7. mája 2016 o 18:00 hod. v Obecnom klube

......... viac


15.04.2016 Deň zeme

     

 

      Dn᷃a  22.4. 2016 (piatok) o 16:00 hod. Obec Bánovce nad Ondavou organizuje brigádu pri príležitosti

Dn᷃a ZEME.

     

......... viac


13.04.2016 POZVÁNKA

     

 

      Pozývame Vás na Športovú olympiádu Hviezdičiek Materských škôl - X. ročník, ktorá sa tento rok bude konať v areáli  futbalového ihriska v Bánovciach nad Ondavou 18. mája 2016 so začiatkom o 9. 00 hodine.

     

 

......... viac


21.03.2016  

           

     Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia č. OU-MI-OSZP-2014/001845-5 zo dňa 28.04.2014 pre stavbu: "Trhovište - Bánovce nad Ondavou - kanalizácia ČOV" a zmene podmienky predmetného stavebného povolenia vodnej stavby a o upustení od ústneho konania - verejnou vyhláškou

 

......... viac


21.03.2016  

           

     Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia č. OU-MI-OSZP-2014/001846-5 zo dňa 12.05.2014 pre stavbu: "Moravany - kanalizácia" a zmene podmienky predmetného stavebného povolenia vodnej stavby a o upustení od ústneho konania - verejnou vyhláškou

 

......... viac


16.03.2016  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  11.03.2016  

 


16.03.2016  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 11.03.2016   

 


11.03.2016

 

    

     Záverečný účet  Obce  BÁNOVCE  NAD  ONDAVOU a rozpočtové hospodárenie  za rok 2015

 

....... viac


09.03.2016 POZVÁNKA

      V súlade s § 13 zákona č. 369/ 90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční

  

V piatok 11.03.2016 o 18,00 hod

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

     

......... viac


08.03.2016  

    

     Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Bánovce nad Ondavou  

 


08.01.2016  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  29.12.2015  

 


08.01.2016  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 29.12.2015   

 


 
Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018