Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny

 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Počasie Bánovce Nad Ondavou online

Aktuality 2017

 


22.12.2017  

     

        

    

     Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou platný   od 1. Januára  2018     

 

     

 19.12.2017  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  15.12.2017  

 


19.12.2017  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 15.12.2017    

 


19.12.2017  

     

    

    

     Obec Bánovce nad Ondavou zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

     

.... viac18.12.2017

 VZN č.  1/2017

        

 

 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb    

 

 

 


11.12.2017 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok  15.12.2017 o 18,00.hod.

  v budove Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac01.12.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2018

 

    Príjmy    

    Výdavky    

 

  30.11.2017 POZVÁNKA

        "KÁLEB"

 

Pozývame vás na prednášku o mužovi, ktorý stál na čele Izraelského národa pred viac ako 3000 rokmi.

 

Prednáška je spojená s prezentáciou knihy Zuzany Vaľovskej:

ATLAS NEZNÁMYCH  UMENÍ     

 

ktorá sa uskutoční 04.12.2017 o 18:00 hod. v Literárnom múzeu Pavla Horova, Bánovce nad Ondavou

......... viac20.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk

 

     Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Múzeum Bánovce nad Ondavou – výmena strešnej krytiny“    

 

   Rozpočet   

   Krycí list rozpočtu     

 16.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk

    

         podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Rekonštrukcia objektu Komunitné centrum Bánovce nad Ondavou 

 

Podklady - 

Výzva -  

Návrh -15.11.2017  

     

    

    

     Obec Bánovce nad Ondavou zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

     

.... viac15.11.2017  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  09.011.2017  

 


15.11.2017  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 09.11.2017    

 08.11.2017  

    

    

     OBEC      BÁNOVCE     NAD    ONDAVOU        VÝSLEDKY VOLIEB PREDSEDU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A VOLIEB DO ZASTUPITEĽSTVA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

4. NOVEMBRA  2017         

 

 


04.11.2017  

     

    

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

o možnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie v spoločnosti FLAGA spol. s.r.o. v prevádzke - Bánovce nad Ondavou

v zmysle § 15, ods. 2 a3 zák. č. 128/2015 o prevencií závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

     

......... viac04.11.2017 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v štvrtok  9.11.2017 o 17,30.hod.

  v budove Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac30.10.2017  

    

    Nová aplikácia MÔJBUS / UBIAN pre cestujúcu verejnosť     

 

   ARRIVA sprievodný list   

   ARRIVA leták  

 

 


18.10.2017 Informácia pre voliča

    

     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja    

     Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva    

 

 


27.09.2017 Výlet na Spišský hrad  - spoločná akcia našich organizácií

    Dňa 11. 8. 2017 sa spojili dve naše organizácie Únia žien Bánovce nad Ondavou a Jednota dôchodcov Bánovce nad Ondavou a zorganizovali spoločný zájazd na Spišský hrad a do známeho mesta Levoča. Zájazd sa veľmi vydaril, o čom svedčia aj fotografie vo fotogalérií. Organizátorom  ďakujeme za príjemné zážitky a tešíme sa  na ďalšie spoločné výlety.

..... foto


18.09.2017 Informácia pre voliča

    Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 

     Obec Bánovce nad Ondavou zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. 

 

Doručenie oznámenia je potrebné vykonať na elektronickú adresu : ocu.banovce@mail.t-com.sk  

 


25.08.2017  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  23.08.2017  

 


25.08.2017  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo 23.08.2017    

 


18.08.2017 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v stredu 23.08.2017 o 17,00 hod.

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac25.07.2017  

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky

„Obecný úrad Bánovce nad Ondavou – oprava strechy“

 

     

 

     Krycí list rozpočtu     

......... viac06.07.2017 Prerušenie distribúcie elektriny !!!

    OZNAM

 

                 VSD a. s. oznamuje naším občanom, že dňa 10.7.2017 (pondelok)

      v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. nebude elektrina v celej obci Bánovce nad   Ondavou z dôvodu výmeny rozvádzačov.

          Za pochopenie Vám ďakujeme. 

 


04.07.2017 Informácia pre voliča

    

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

 


03.07.2017  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  30.06.2017  

 


03.07.2017  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 30.06.2017    

 


03.07.2017  

    

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016     

 


03.07.2017  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  21.06.2017  

 


03.07.2017  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 21.06.2017    

 


29.06.2017 Bánovský ČURBES 2017

     Dňa 17. júna 2017  (v sobotné popoludnie) ožilo už tradične naše futbalové ihrisko „Bánovským ČURBESOM“. Tento rok si obecné zastupiteľstvo a starostka obce pripravili program, ktorý potešil nielen dospelých, ale aj deti.  V hlavnom programe sa v úvode prihovorila občanom starostka obce Ľ. Ďurčáková  a za hostí  pán Ďuročvčík. V kultúrnom programe účinkovali detičky materskej školy, Zemplínski heligonkári a vrcholom programu bol FS Železiar. Našich najmenších prišiel zabaviť ujo s „Balónovou šou“ a ujo Ľubo.  Sprievodnými akciami podujatia boli ukážky hasičskej techniky a tradičná súťaž vo varení guľášu. Ani tento rok nechýbala bohatá tombola.

......... foto26.06.2017 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok 30.06.2017 o 18,00 hod.

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac19.06.2017 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok 21.06.2017 o 19,00 hod.

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac13.06.2017

Pozvánka

    

Obecné zastupiteľstvo, starostka obce a Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou vás srdečne pozývajú na BÁNOVSKÝ ČURBES  2017, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku sobotu  17. júna 2017 o 15.00 hod. 

Tešíme sa na vás!

 

....... viac


30.05.2017 POZVÁNKA

  

 

Obec Bánovce nad Ondavou  pozýva všetky deti od 1 do 15 rokov na opekačku spojenú s diskotékou pri príležitosti

MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍÍ

ktorá sa uskutoční v piatok 2. 6. 2017 o 17.00 hod. v parku.

 

    

......... viac27.03.2017 POZVÁNKA

     

     V zmysle  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

  

v piatok 31.03.2017 o 17,30 hod

  v kancelárii Obecného úradu v Bánovciach nad Ondavou.

 

     

......... viac12.03.2017 Výročná schôdza Jednoty dôchodcov - Bánovce nad Ondavou

     Dňa 25. februára 2017 sa v priestoroch nášho kultúrneho domu uskutočnila výročná  schôdza Jednoty dôchodcov Bánovce nad Ondavou. Na schôdzi bol schválený plán práce na rok 2017 a z rúk predsedu boli ocenení jubilanti nášho združenia.  Príjemné posedenie bolo okorenené  krátkym kultúrnym vystúpením Ondavčanky –  domácej speváckej folklórnej  skupiny a nechýbalo občerstvenie,  kávička so sladkým zákuskom a dlhé a milé spoločné rozhovory

......... foto


26.02.2017 Karneval v materskej škole

    

   

      Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj v našej materskej škôlke. V jeden krásny februárový deň sa celá naša materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princeznička, pirát, kovbojka, Batman, Zorro pomstiteľ, Máša, ale i zvieratká – lienka, veverička, korytnačka a nechýbali ani dôležité povolania – policajti, zdravotná sestra, tanečnica. Trieda ožila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna zábava. Masky súťažili, hrali sa, spievali, tancovali a hodovali. Veru, bol to vydarený a veselý karneval,  aj pani učiteľky  sa zmenili na krásne masky.

 

 

........ foto


   
09.02.2017 Úspech našej mládeže v streľbe

    Dňa 5. 2. 2017 sa dievčatá a chlapci z našej obce zúčastnili „Dedinského preboru v streľbe zo vzduchových zbraní“ v Sliepkovciach.   Srdečne im blahoželáme, lebo získali v tejto súťaží popredné miesta a priniesli domov množstvo trofejí.

 

........ foto


19.01.2017 Rozpočet obce na rok 2017

 

    Príjmy    

    Výdavky    

 

  18.01.2017  

    

ZÁPISNICA  ZO  ZASADANIA  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO dňa  11.01.2017  

 


18.01.2017  

    UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA V BÁNOVCIACH NAD ONDAVOU zo dňa 11.01.2017    

 


 
 
Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 01. 2018