Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

Fotogaléria

 

PODUJATIE K 35. VÝROČIU ÚMRTIA BÁSNIKA PAVLA HOROVA

    14. októbra 2010 sme si v priestoroch Knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach pripomenuli 35. výročie úmrtia bánovského rodáka -  básnika Pavla Horova . Prítomných privítala riaditeľka knižnice Mgr. Marianna Maruničová. Na Pavla Horova si zaspomínal jeden z najpovolanejších – PhDr. Ernest Sirochman, ktorý básnika osobne poznal. S históriou i súčasnosťou rodiska P. Horova prítomných oboznámila starostka obce  Ľudmila Ďurčáková. O histórii a činnosti Literárneho múzea Pavla Horova v Bánovciach n/O. porozprávala sprievodkyňa literárneho múzea Ľudmila Geročová. Hovorené slovo bolo doplnené literárnym pásmom z tvorby básnika v podaní študentiek Gymnázia P. Horova a zemplínskymi piesňami v podaní mužskej speváckej skupiny z Trnavy pri Laborci a ženskej speváckej skupiny Ondavčanka z Bánoviec nad Ondavou.

       Účasť na podujatí, aktivity múzea Pavla Horova svedčia o tom , že naše  múzeum žije a stále živá je aj poézia Pavla Horova. Nezabúdajú na neho rodáci – v roku 2004 mu udelila Zemplínska spoločnosť ocenenie Zemplínčan roka – in memoriam   a pred budovou literárneho múzea bola pri príležitosti nedožitých 95 narodenín odhalená plastika výtvarníka Rudolfa Hofera.

V jednej básni z poslednej zbierky básnik hovorí :

Ležať tam kde leží moja mama, v mäkkej nežnej prsti Zemplína,

V prostom hrobe v rodnom valale...

Aj keď sa mu tento sen  nesplnil,  veríme, že majster Horov tam kdesi v svojom „literárnom nebíčku“ sa teší, že jeho rodáci naňho nezabudli a určite si pospevuje spolu s našimi spevákmi tie svoje  obľúbené špivanočky, v ktorých má základ i jeho poézia.

                                                                                                          Ľudmila Geročová
 
.

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 21. 01. 2013