Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

Mesiac úcty k starším - posedenie s dôchodcami 2013

     V nedeľné popoludnie dňa 10. 11. 2013  sa v miestnom obecnom klube uskutočnilo posedenie dôchodcov z príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Podujatie  organizoval obecný úrad v spolupráci s OZ. V úvode pozvaných hostí oslovila pani starostka Ľudmila Ďurčáková krátkym príhovorom. Nasledoval  kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z našej materskej školy, folklórny súbor Hatalovčan a domáca spevácka folklórna skupina Ondavčanka.

     
 
.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     © Copyright Igor23 Aktualizované 15. 11. 2013