Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny
 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
 Územný plán obce
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Kultúrne akcie

 
16.06.2018 Bánovský ČURBES 2018

     V sobotu 9.  júna 2018 ožilo naše futbalové ihrisko  už tradične kultúrnym podujatím  „Bánovský ČURBES“.  Akcia, tak ako každoročne, začala  príhovorom starostky obce Ľ. Ďurčákovej, ktorá privítala všetkých prítomných, poďakovala za prípravu a podporu podujatia a nakoniec popriala všetkým príjemnú zábavu.   V kultúrnom programe nás svojím vystúpením potešili detičky z MŠ programom v ľudovom tóne, spevom domáca ľudová spevácka skupina ONDAVČANKA v nových krojoch, skupina DRIŠĽAK a DUO Petrašovský. Deti si mohli zasúťažiť v pripravených netradično-športových disciplínach, zaskákať na skakacom hrade, pozrieť 5D kino, najmenších čakal drevený kolotoč, balónová šou a pre väčších aquazorbing.       Občanom sa predstavili svojou aktívnou činnosťou aj naše dobrovoľnícke organizácie  DHZ a PZ.  Nechýbal bánovský guláš a bohatá tombola.

.... foto27.09.2017 Výlet na Spišský hrad  - spoločná akcia našich organizácií

    Dňa 11. 8. 2017 sa spojili dve naše organizácie Únia žien Bánovce nad Ondavou a Jednota dôchodcov Bánovce nad Ondavou a zorganizovali spoločný zájazd na Spišský hrad a do známeho mesta Levoča. Zájazd sa veľmi vydaril, o čom svedčia aj fotografie vo fotogalérií. Organizátorom  ďakujeme za príjemné zážitky a tešíme sa  na ďalšie spoločné výlety.

..... foto


29.06.2017 Bánovský ČURBES 2017

     Dňa 17. júna 2017  (v sobotné popoludnie) ožilo už tradične naše futbalové ihrisko „Bánovským ČURBESOM“. Tento rok si obecné zastupiteľstvo a starostka obce pripravili program, ktorý potešil nielen dospelých, ale aj deti.  V hlavnom programe sa v úvode prihovorila občanom starostka obce Ľ. Ďurčáková  a za hostí  pán Ďuročvčík. V kultúrnom programe účinkovali detičky materskej školy, Zemplínski heligonkári a vrcholom programu bol FS Železiar. Našich najmenších prišiel zabaviť ujo s „Balónovou šou“ a ujo Ľubo.  Sprievodnými akciami podujatia boli ukážky hasičskej techniky a tradičná súťaž vo varení guľášu. Ani tento rok nechýbala bohatá tombola.

......... foto12.03.2017 Výročná schôdza Jednoty dôchodcov - Bánovce nad Ondavou

     Dňa 25. februára 2017 sa v priestoroch nášho kultúrneho domu uskutočnila výročná  schôdza Jednoty dôchodcov Bánovce nad Ondavou. Na schôdzi bol schválený plán práce na rok 2017 a z rúk predsedu boli ocenení jubilanti nášho združenia.  Príjemné posedenie bolo okorenené  krátkym kultúrnym vystúpením Ondavčanky –  domácej speváckej folklórnej  skupiny a nechýbalo občerstvenie,  kávička so sladkým zákuskom a dlhé a milé spoločné rozhovory

......... foto


14.12.2016

Mikuláš v MŠ

     Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary...  Naše malé detičky , vydrhli si čižmičky a dali si ich do okien. Cez noc z 5. na 6. decembra prebehol ten magický čas, kedy si v nich objavili sladkosti.   Aby si deti  deň Svätého Mikuláša  zapamätali a keďže cez rok  tak veľmi poslúchali, prišiel Mikuláš aj do MŠ so sladkými balíčkami a oni sa mu za to odplatili krásnymi básničkami.  foto...

 

Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.

Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.


13.11.2016

Mesiac úcty k starším

   Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v rámci Mesiaca úcty k starším  uctievame starších občanov. Na prejav úcty nestačí len  jeden mesiac, úctu treba prejavovať po celý rok. 6. novembra 2016  sme pozvali starších občanov pri príležitosti ich sviatku na stretnutie, ktoré sa konalo v kultúrnom dome. Po úvodnom slove starostky obce Ľudmily Ďurčákovej potešili staré mamy a otcov vystúpením deti z našej materskej, folklórny súbor  Ondavčanka a Murovenčan s pásmom "paranie pira".   Na tvárach zúčastnených sa pri pohľade na svoje vnúča, či pravnúča vynáral úsmev, ale aj slzy od dojatia.

 

     "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi".

.... foto


21.09.2015 Bánovský ČURBES 2016

       V sobotné popoludnie dňa 25. júna 2016 opäť ožilo naše futbalové ihrisko množstvom domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov - konal sa ďalší ročník Bánovské ĆURBESU 2016. Podujatie slávnostne otvorila korepetítorka akcie Beata Baková.  V  pestrom kultúrnom programe sa predstavili detí z MŠ Bánovce n/Ondavou,  folklórna skupina ČARNICA z Košíc a  tanečný súbor SLNIEČKO. Najmenších prišiel zabaviť Ujo Ľubo.    Sprievodnými akciami podujatia boli:

-  ukážky dravých vtákov,

- ukážky hasičskej techniky

a tradičná súťaž vo varení guľášu.

Ani tento rok nechýbala bohatá tombola a diskotéka pre mladších, starších a pokročilých do neskorých nočných hodín, ktorým do tanca hrala hudobná skupina MEGALIFE.

..... foto


30.05.2016  

          

 

    Detičky z MŠ navštívili planetárium Bracovce

.... foto


30.05.2016  

          

 

     Deň matiek  v Materskej škole

.... foto


30.05.2016  

          

 

     Karneval  v Materskej škole

.... foto


22.05.2016 Stavanie MÁJA 2016  

           Aj napriek nepriazni počasia sa ani tento rok nemohlo vynechať naše tradičné kultúrne podujatie Stavanie MÁJA.  Táto krásna tradícia  sa každoročne koná v našom obecnom parku a tak to bolo aj  30. 4. 2016  o 17:00 hod.  Aj keď prišlo menej občanov, nechýbal spev ľudových piesní za pomoci detičiek našej Materskej školy a poriadna opekačka.

......... foto


15.05.2016 Ako sme oslávili Deň matiek

            Dňa 7. mája 2016 o 18.00 hod. sa zaplnili priestory Obecného klubu v Bánovciach nad Ondavou mamičkami, babičkami,... nielen z našej obce, ale aj zo širokého okolia. O nádherný kultúrny zážitok pre mamky sa postaralo Divadlo pri fontáne, v ktorom účinkuje aj naša pani starostka. Predstavili sa nám veselohrou "Žimne vre" pod réžiou H. Andreeva a J. Timkovej,  scenár K. Varechová. Okrem iného pre návštevníkov bola pripravená aj výstava  výtvarných prác  - obrazov, ktoré  vystavovala Mária Klimová. Pracuje technikou enkaustika – maľovanie žehličkou a teplým voskom.

......... foto


12.11.2015

Mesiac úcty k starším

      V nedeľné popoludnie dňa 8. novembra 2015 sa  o 15.00 hod. zaplnil  náš obecný klub   bánovskými dôchodcami .  Obec každoročne organizuje toto podujatie pre našich seniorov, aby aspoň takouto formou  sme vyjadrili úctu a vďaku našim najstarším občanom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  V bohatom kultúrnom programe sa predstavili detičky z materskej školy, žiaci zo ZŠ s MŠ  Trhovište a folklórna skupina Viňančan.  Naše pozvanie prijalo tento rok naozaj veľa seniorov, čo nás nesmierne teší a  prajeme im  ešte veľa životného elánu a optimizmu v  ich jeseni života.

........ foto


12.11.2015

Vyrezávanie tekvíc

       Aj tento školský rok naša škola je vyzdobená nádhernými jesennými tekvicovými strašiakmi. Rodičia spolu s detičkami jedno novembrové popoludnie spoločne vyrezávali a zdobili tekvice. V závere akcie sa tešili z nádherných tekvicových strašiakov, ktoré sú z roka na rok krajšie.

........ foto


09.11.2015 Spomienka na majstra Pavla Horova

       Dňa 29. septembra 2015  uplynulo štyridsať rokov   od úmrtia  nášho rodáka,  spisovateľa Pavla Horova.  My, jeho krajania, sme si to pripomenuli  kultúrnym podujatím pod názvom "Spomienka na majstra Pavla Horova". V programe vystúpil krúžok ZRKADLENIE zo Strážskeho , domáca spevácka folklórna skupina Ondavčanka a celé podujatie   slovom aj prednesom uvádzala Jela Timková.  Bola to krásna akcia  venovaná spomienke majstrovi - bohatá nielen na  hovorené slovo z tvorby Pavla Horova , ale aj na ľudové piesne  z regiónu, kde náš literát pôsobil.

........ foto


01.08.2015 Bánovský ČURBES 2015

       V sobotné popoludnie dňa 27. júna 2015 opäťožilo naše futbalové ihrisko množstvom domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov - konal sa ďalší ročník Bánovské ĆURBESU 2015. Podujatie slávnostne otvorila  korepetítorka akcie Ľudmila Geročová.  V  pestrom kultúrnom programe si mohli prítomní vypočuť úžasný program detí z MŠ Bánovce n/Ondavou,  spev a tanec folklórnej skupiny VÁNOK, folklórnej skupiny ČEMERŇANKA, spev mužskej folklórnej skupiny NOVEŠAN, spev a hru na gitare Ing. Štefana Barančíka (ČIKO)  a spev domácej folklórnej skupiny ONDAVČANKA.   Sprievodnými akciami podujatia boli:

- predstavenie DHZ, kde domáce dievčenské družstvo dobrovoľných hasičiek predviedlo ukážku hasičského útoku,  

- jazda na koníkoch,

 - súťaž vo varení guľášu. Súťažilo 5 družstiev - futbalisti TJ FK Bánovce n/O, dobrovoľné hasičky, Jednota dôchodcov, mládež z našej obce a hostinec Ivany Bajužíkovej . Celkovým víťazom vo varení guľášu sa tento rok stalo družstvo TJ FK  Bánovce n/O.

Ani tento rok nechýbala bohatá tombola a diskotéka pre mladších, starších a pokročilých do neskorých nočných hodín.

..... foto


07.07.2015

Nočná hasičská súťaž  DHZ  o pohár starostky obce - 2015

        Dňa  4. 7. 2015  sa  na miestnom futbalovom ihrisku konal 3. Ročník nočnej hasičskej súťaže o Pohár starostky obce Bánovce nad Ondavou.  Organizátormi súťaže bola Obec Bánovce nad Ondavou a Dobrovoľný hasičský zbor Bánovce nad Ondavou.  Celkovo sa súťaže zúčastnilo  okolo 350 súťažiacich, ktorí súťažili v 8. družstvách žien a 27 družstvách mužov - spolu 35 družstiev.   Aj účasť divákov bola veľmi bohatá, čo nás nesmierne teší . Ďakujeme  našim hasičom za perfektne zvládnutú organizáciu súťaže a tešíme sa na ďalší 4. ročník.

...... viac


12.06.2015

Medzinárodný deň detí 2015

    V pondelok 1. 6. 2015 o 17.00 hod sa v našej obci oslavoval Deň detí.  Areál miestneho futbalového ihriska sa zaplnil detičkami každého veku, pre ktoré  pani starostka Ľudmila Ďurčáková, zamestnanci OcÚ a poslanci OZ pripravili   nezabudnuteľný deň plný športových, zábavných hier a súťaží.  Súťažilo sa napríklad v skákaní vo vreci, hádzaní  kamienkov do fliaš a pod. Každé dieťa bolo za snahu odmenené vecným darčekom. Nechýbalo ani malé  občerstvenie.

..... viac


02.05.2015

Stavanie MÁJA  2015

      K našim tradičným kultúrnym podujatiam  nesporne  patrí Stavanie mája. Táto krásna tradícia  sa každoročne koná v našom obecnom parku a tak to bolo aj  30. 4. 2015  o 17:00 hod. Občania  obce  za spevu ľudových piesní našej folklórnej skupiny Ondavčanky spoločne postavili máj pre bánovské dievčence.  Podujatie obohatili detičky MŠ svojím kultúrnym programom. Nechýbali domáce koláče,  pravá opekačká, a  šantenie  deti – tento rok aj na novej  šmýkačke  s domčekom

..... foto


   
01.04.2015 Medzinárodný Deň ŽIEN

    Únia žien, obec Bánovce nad Ondavou a Jednota dôchodcov zorganizovali spoločné stretnutie pri príležitosť MDŽ v múzeu Pavla Horova.  Členky Únie žien pripravili na podujatie výborné pohostenie a interiér múzea  vyzdobili šikovné mladé  bánovčanky  svojou vlastnou tvorbou - Tkačová Marcela, Lukačovská Jana a Pšiková Adriana. Pre účastníčky podujatia boli pripravené tvorivé dielne pod vedením lektorky enkaustiky Ing. Jany Bakičovej, ktorá predviedla ženám maľovanie horúcim voskom. Táto technika oslovila "zručné žienky" natoľko, že niektoré si urobili aj vlastné  obrázky. Akcia sa vydarila  a bola veľmi zaujímavá. V závere si dámy posedeli a  porozprávali pri  kávičke.

.... foto


30.10.2014 Bezpečná jeseň života .

    Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach - kultúrne zariadenie KSK, Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach a Obecný úrad v Bánovciach nad Ondavou zorganizovali dňa 27. októbra 2014 o 14.00 hod. besedu s názvom "Bezpečná jeseň života".  Beseda sa uskutočnila v priestoroch nášho Múzea P. Horova a lektorovala ju kpt. Ing. Zuzana Rorzsypalová z  OR PZ Michalovce.

..... viac


9.7.2014 BÁNOVSKÝ ČURBES 2014

    V sobotné popoludnie dňa 28. júna 2014 ožilo naše futbalové ihrisko množstvom domácich, ale aj cezpoľných návštevníkov - konal sa ďalší ročník Bánovské ĆURBESU 2014. Tento rok bola  táto kultúrna akcia obohatená o podujatie venované 100. výročiu narodenia nášho básnika Pavla Horova pod názvom "PAVLOV HOROV - BÁSNIK ZEMPLÍNA".


29.5.2014 100. výročie od narodenia Pavla HOROVA

     Dňa 25. 5. 2014 sa v našej obci konala slávnosť pri príležitosti 100. výročia od narodenia nášho rodáka -  básnika Pavla  HOROVA. Slávnosť sa konala pod názvom "Ako sa rodí Básnik". Začala  o 15.00 hod. v reformovanom kostole a  pokračovala  v priestoroch literárneho múzea P. Horova.


12.5.2014  Deň matiek

     Druhú májovú nedeľu už tradične celý svet vzdáva hold všetkým matkám. Tento rok pripadol tento sviatok na nedeľu 8. mája. V našej obci sme ho oslávili v Kultúrnom dome s bohatým kultúrnym programom, ktorý začal o 15.00 hod... 


4.5.2014 Stavanie mája

    Aj tento rok stojí v našej obci MÁJ, ktorý sme slávnostne stavali dňa 30. 4. 2014. o 17:30 hod. v našom obecnom parku.  Táto kultúrna akcia sa nezaobišla bez poriadnej opekačky a chutných koláčov, ktoré zabezpečil Obecný úrad.  O  kultúrny program sa opäť postarali deti z našej materskej školy a domáca spevácka folklórna skupina ONDAVČANKA.


10.11.2013 Mesiac úcty k starším

    V nedeľné popoludnie dňa 10. 11. 2013  sa v miestnom obecnom klube uskutočnilo posedenie dôchodcov z príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Podujatie  organizoval obecný úrad v spolupráci s OZ. V úvode pozvaných hostí oslovila pani starostka Ľudmila Ďurčáková krátkym príhovorom. Nasledoval  kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z našej materskej školy, folklórny súbor Hatalovčan a domáca spevácka folklórna skupina Ondavčanka.


11.7.2013 Bánovský ČURBES 2013

      V sobotné popoludnie 29. júna 2013 sa  na našom futbalovom ihrisku  konal ďalší ročník  tradičného  "Bánovského ČURBESU".  Aj napriek nie celkom vydarenému počasiu sa   ročník skutočné  vydaril, čo potvrdzuje bohatá účasť  bánovčanov, ale aj hostí z blízkeho okolia.     Podujatie slávnostne otvorila pani starostka Ľudmila Ďurčáková, za hostí sa obecenstvu prihovorila krátkym predslovom PhDr.  Jana Cibereová - prednostka Obvodného úradu Michalovce a Mgr. Valéria Eľková - starostka obce Markovce a poslankyňa za vyšší územný celok.


7.6.2013 Medzinárodný deň detí  2013

    Dňa 31. mája 2013 ožilo naše futbalové ihrisko vravou malých aj veľkých detí - oslavoval sa Medzinárodný deň detí. Akciu organizovali poslanci OZ spolu s OcÚ Bánovce nad Ondavou.  Ani tento rok nechýbali zaujímavé a netradičné súťažné disciplíny  - hádanie počtu minci vo vrecúšku (súťaž pre detí, ale aj pre dospelých), hod fazuľkou do fliaš, preťahovanie lanom  a iné.   Okrem detí sa tento rok mohli do súťaží zapojiť aj rodičia a starí rodičia. Za skvelé výkony čakali účastníkov milé odmeny a nechýbalo ani malé občerstvenie.


27.3.2013 Spisovateľka Tina van der Holland

     V piatok dňa  22. marca sa v priestoroch Múzea P. Horova uskutočnila zaujímavá beseda  so spisovateľkou - Tina van der Holland, autorkou kníh - Ako hadí jed, Sladký život opatrovateľky, Shalom a ďalšie. Sprievodným podujatím bola  výstava gobelínov
Agátky Jurkovej. Organizátormi akcie boli  Obecný úrad a ZO Únie žien Slovenska v Bánovciach nad Ondavou.


11.7.2012 Bánovský ČURBES 2012

      V sobotu 23. júna 2012 sa na miestnom futbalovom ihrisku konal ďalší ročník kultúrneho podujatia pod názvom „Bánovský ČURBES“. Otvorenie patrilo domácim účinkujúcim  - predstavili sa detičky z materskej školy a nechýbala ani domáca folklórna spevácka skupina ONDAVČANKA.


8.12.2011 Spisovateľka  Mgr. Anna Garbinská

      Dňa 5. decembra  2011 sa v priestoroch nášho Literárneho múzea P. Horova uskutočnila beseda s regionálnou spisovateľkou Mgr. Annou Garbinskou. Besedu zorganizovali – Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach,  Obecný úrad, Únia žien a Jednota dôchodcov v Bánovciach nad Ondavou. Celá beseda sa niesla v predvianočnej atmosfére. Ženy z Únie žien a Jednoty dôchodcov  upiekli vianočné koláče, na ktorých  si  v  neoficiálnej časti besedy   ženy pochutnali a nezabudli si vymeniť aj vianočné  recepty. Súčasťou besedy bolo aj prekvapenie – pani Smrigová piekla vianočné oplátky.  O nádherný kultúrny program sa postarali  Katka a Kristínka Dékányove a Zuzka Kicošová, básne recitovali pani Geročová a pani Hrabovská.  Beseda vyvrcholila spoločnou vianočnou piesňou  „Tichá noc, svätá noc“.


30.9.2011 Zemplínsky kroj

    Obec Bánovce sa podieľala na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia dňa 23.9.2011 s názvom "Zemplínsky kroj", ktoré sa uskutočnilo v miestnom múzeu Pavla Horova. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice Slovenskej, v spolupráci s FS Ondavčanka a MŠ Bánovce. Zúčastnili sa na ňom okrem občanov obce aj zástupcovia Matice Slovenskej, Zemplínskeho múzea, Knižnice Gorazda Zvonického, p. Hvižďák, Obec Bánovce nad Ondavou a členovia Ondavčanky,


2.7.2011 BÁNOVSKÝ ČURBES 2011 sa opäť vydaril

     Dňa 25. júna 2011 naše futbalové ihrisko opäť ožilo  na ďalšom Bánovskom ČURBESE 2011. Tento rok nám prialo aj krásne slnečné počasie.   Slávnosť slávnostne otvorila svojím príhovorom pani starostka Ľudmila Ďurčáková, ktorá zároveň privítala aj hostí – Dr. Ľubicu Roškovú  - poslankyňu NR SR  a  Dr. Pavola Pavloviča Čučka, CSc. z partnerskej obce Baranince na Ukrajine.


26.5.2011 Beseda so psychologičkou

      V priestoroch múzea P. Horova zorganizovala Únia žien Slovenska a Jednota dôchodcov zaujímavú besedu so psychologičkou. Besedu viedla pani Ľudmila Geročová -  členka kultúrnej komisie obce, ktorá v závere poďakovala pani psychologičke za bohaté a podnetné rady našim obyvateľom.


26.5.2011 Deň matiek  2011

      Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Deti našej materskej školy si pripravili  malú besiedku pre  svoje mamičky  a babičky v priestoroch Múzea P. Horova ,  na ktorej recitovali a spievali   o matkách básničky a pesničky. A my dospelí by sme mohli svoje mamy potešiť aspoň kvetom a teplým slovíčkom “ďakujem”, tak ako sa spieva v jednej pesničke:


“Ďakujem ti mama za nežnosť a za lásku,
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.


8.5.2011 Stavanie mája

     Dňa 29. 4. 2011 sa v našej obci, tak ako každoročne  slávnostne staval máj. Tento rok sa táto kultúrna akcia konala v obecnom parku.  O kultúrny program  sa postarali deti z našej materskej školy, obecná spevácka folklórna skupina ONDAVČANKA a o hudobný doprovod   Miloš Megis.  Nechýbala ani spoločná opekačka –  klobásky, slaninku, koláče a niečo na zahriatie  zabezpečil Obecný úrad. Kto neprišiel, môže ľutovať,  bola to skutočne vydarená akcia.


5.11.2010

 
SLÁVIČEK z materskej školy

   Dňa 4. 11. 2010 sa v priestoroch Múzea P. Horova v Bánovciach nad Ondavou konal III. ročník obvodnej prehliadky  v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy“. Podujatia sa zúčastnilo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti, ktoré prezentovali svoj hudobný talent.


5.11.2010

 
PODUJATIE K VÝROČIU ÚMRTIA BÁSNIKA PAVLA HOROVA

   14. októbra 2010 sme si v priestoroch Knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach pripomenuli 35. výročie úmrtia bánovského rodáka -  básnika Pavla Horova . Prítomných privítala riaditeľka knižnice Mgr. Marianna Maruničová. Na Pavla Horova si zaspomínal jeden z najpovolanejších – PhDr. Ernest Sirochman, ktorý básnika osobne poznal.


22.7.2010

 
BÁNOVSKÝ ČURBES 2010

    V sobotu  26. júna 2010 sa na miestnom futbalovom ihrisku  uskutočnil „Bánovský čurbes 2010“. V úvode kultúrneho programu sa predstavili deti MŠ s pútavým a pestrým programom  pod názvom „Štyri ročné obdobia“. Po úvodnej zdravici domácej ľudovej speváckej skupiny Ondavčanka sa prítomným prihovorila pani starostka Ľudmila Ďurčáková.


Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018