Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 O obci

 Samospráva
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny
 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
 Územný plán obce
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Múzeum Pavla Horova

 

     Literárne múzeum Pavla Horova je umiestnené v bývalej štvortriednej základnej škole, otvorenej roku 1936, kde po stavebných úpravách vznikli vhodné priestory pre múzejné a expozičné účely. A to s rozlohou 380 m2. Expozícia Literárneho múzea Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou má dva hlavné tématické celky:

    1. Národný umelec Pavol Horov

    2. Rodáci Pavla Horova

    Prvý tématický celok - Národný umelec Pavol Horov - sa prezentuje v prvej i druhej miestnosti na prízemí, v ktorých sa predstavuje Horov ako básnik i človek s vysokými morálnymi a estetickými vlastnosťami. Je to najvýznamnejšia  a najdôležitejšia časť expozície múzea, a preto sa jej venuje aj najväčšia pozornosť. Z expozičného hľadiska sa tu uplatňuje princíp výstavnícky a muzeálny. Prvý princíp je dominantný v prvej miestnosti, kde sa prezentuje život a dielo básnika  prevažne výstavníckymi prostriedkami; druhý princíp sa uplatnil v druhej miestnosti  pri vytváraní  pracovne P. Horova in natura  s pôvodným zariadením i charakterom.

    Obsah prvej miestnosti je  rozložený  do ôsmich častí:   

    1. Rodná hruda  

    2. Básnické začiatky  

    3. Básnik a človek na križovatke (Zradné vody spodné, Nioba matka naša, Návraty,

        Defilé)

    4. Básnikovo poludnie (Moje poludnie, Slnce nad nami)

    5. Dvojaký návrat (Vysoké letné nebe, Balada o sne)

    6. Ponorný básnik (Korály z Janova, Ponorná rieka)

    7. Z posledných (Asonancie, Z posledných)

    8. Preklady

    Druhá miestnosť na poschodí má charakter adiovizuálnej sály, v ktorej sa konajú prednášky a besedy, premietajú sa dokumentárne a hrané filmy s literárnou tématikou, počúvajú sa interpretácie Horovových básní  v podaní autora a recitátorov, inštalujú sa výstavy a pod.

    Chodba na prízemí slúži ako vstupná miestnosť do múzea, ale súčasne plní aj expozičnú funkciu. Dominantou je tu ideovo - estetický kút. V ňom je umiestnená busta P. Horova od akademického sochára Arpáda Račka. Jej pozadie tvoria  dve grafické printonové steny s farebnými  a čiernobielymi fotografiami na tému: Starý a nový domov a Od symbolu k novému životu s úryvkom básne P. Horova Defilé. Na chodbe poschodia sú podobizne našich najvýznamnejších básnikov (L. Novomeský, J. Smrek, J. Kostra, A. Plávka, J. Poničan, V. Mihálik, M. Válek, M. Haľamová, V. Reisel, M. Rúfus, Š. Žáry, P. Bunčák, P. Koyš, J. Lenko, R. Fábry, M. Lajčiak), literárnych vedcov a úryvky básní P. Horova.2

 

Návštevné hodiny:

návštevu je nutné dohodnúť s pracovníčkou obecného úradu

pani  Ľudmila Geročová

Obecný úrad Bánovce nad Ondavou

tel. 056/9883411, 056/6495311

 
 

Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 12. 08. 2018