Fotogaléria

 

Materská škola má nové sociálne zariadenie

 

     Ďakujeme!

     V tomto školskom roku  2015/2016 nás začiatkom septembra v Materskej škole vítala krásna vôňa nového. Deti, ale aj poniektorí rodičia, sa zvedavo pýtali, čo to môže byť. My, personál materskej školy, sme im hrdo a s radosťou ukazovali naše vynovené sociálne zariadenie pre deti. Keďže predošlé už bolo  značne zastarané a v pomerne dezolátnom stave, táto skutočnosť potešila všetkých. A tak na prvom združení rodičov boli oboznámení všetci s priebehom prerábania:

Celá „prerábka“ vyšla zriaďovateľa Materskej školy – Obce Bánovce n/Ond., na 2 264,00 €. Ku jej zrealizovaniu v nemalej miere pomohla získaná dotácia – 1 000,00 € - od Nadácie SPP – Nafta s.r.o. Zvyšok sumy dodala Obec Bánovce nad Ondavou. V celkovej minutej sume bol zahrnutý nákup obkladov a dlažby, detských WC, radiátora, umývadla a ostatného pracovného materiálu, tiež realizačné práce, ktoré zastrešoval p.Lojan a p.Varga.

Ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM  v mene všetkých užívajúcich toto zrekonštruované  sociálne zariadenie!                                

                                                                                                 Jana Ďuríková

                     riaditeľka MŠ
 
 
 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 09. 11. 2015