Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

Solárny park v našej obci

    V našej obci sa stavia  Solárny park do 1 MW. Investorom stavby je SolarLand-Bánovce nad Ondavou s.r.o., miesto stavby -KN-C 5255/2 k.u. Bánovce nad Ondavou, vlastník pozemku -Rímsko-katolická cirkev.  Technické údaje- inštalovaný výkon- 999 000 W, zastavaná plocha - 28 482,00 m2, spolu 4.440 ks  panelov.

     
 
.

 

 

 

                                                                                 © Copyright Igor23 Aktualizované 21. 01. 2013